Kun hver tredje medarbejder føler sig tryg ved at gå til chefen med symptomer på stress, og kun hver fjerde leder føler sig klædt på til at håndtere stress. Det viser en ny undersøgelse.

På trods af mange års fokus på stress mangler mange ledere stadig de basale redskaber til at håndtere den stress, som opstår blandt medarbejderne.

En ny undersøgelse som Userneeds har lavet for Danica Pension viser, at kun her fjerde leder føler sig godt klædt på til at hjælpe en medarbejder, der er stresset. Og kun omkring hver tredje medarbejder føler sig trygge ved at gå til deres leder, hvis de oplever symptomer på stress. Det skriver Finans.dk

“Det har den konsekvens, at der ikke bliver etableret en dialog mellem leder og medarbejder og sat tidligt ind. Og al forskning viser, at det er den tidlige indsats, der er afgørende. Jo før vi får sat en indsats i gang, jo bedre,” siger Camilla Thind Sunesen, chef for sundhedsløsninger i Danica Pension, til Finans.dk

Dorte Rosendahl Kirkegaard, seniorkonsulent hos Cabi og ekspert i stress, er enig med Camilla Thind Sunesen, at det er dialog mellem ledelse og medarbejdere er en forudsætning for, at der kan sættes tidligt ind.

Undersøgelsen viser tydeligt, hvor vigtigt det er, at ledere er klædt på med viden og redskaber til samtalen med en medarbejder, der er stresset. Netop samtalen kan være med til at forhindre sygemeldinger eller sikre en god og holdbar tilbagevenden. Men undersøgelsen viser også, at der er behov for at tale mere åbent om stress og som organisation være bevist om egne kilde til arbejdsrelateret stress,” siger Rosendahl Kirkegaard.

Hun forklarer, at begynder man først at tale åbent om stress på arbejdspladsen, så har man også muligheden for at forebygge, at stress overhovedet opstår.

“Ofte er det nogle vilkår og rammer for vores arbejde, som er den virkelige årsag til stress, men det er svært for den enkelte at ændre på arbejdspladsens vilkår. Derfor er forebyggelse en sag for den øverste ledelse, fordi det handler om virksomhedens kultur og rammer,” siger Dorte Rosendahl Kirkegaard.

Hun er en af forfatterne bag Cabis e-bog om stress, som netop er udgivet. Her får ledere og HR-professionelle viden og værktøjer til at sætte forebyggelse af stress på dagsordenen i virksomheden.

 

Kilde: Carbi – Bedre arbejde til flere