Tidligere forskning har vist, at mobning på jobbet kan føre til fysiske smerter hos de mobbede. Nu viser et nyt norsk studie, at graden af smerte er forskellig hos mænd og kvinder.

Det kan være hårdt for psyken at blive mobbet på sit arbejde, men mobningen kan også føre til, at man efterfølgende oplever flere smerter. Det viser tidligere forskning, og et nyt studie fra det norske arbejdsmiljøinstitut STAMI fastslår sammenhængen. Samtidig viser studiet en forskel mellem kønnene, der er kommet bag på forskerne, skriver stami.no.

– Blandt dem, der var udsat for mobning, rapporterede mændene om flere smerter i ryg og nakke end kvinderne. Det var et lidt overraskende resultat, og det var det modsatte af, hvad vi antog. Det viser, at et godt psykosocialt arbejdsmiljø er lige vigtigt i både kvinde- og mandedominerede brancher, siger en af forskerne bag studiet, professor og forsknings-chef ved STAMI Johannes Gjerstad til stami.no.

Kvinders strategi virker måske bedre

Det er tidligere slået fast, blandt andet i den store undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred 2016 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at flere kvindelige end mandlige beskæftigede oplever smerter i kroppen. Men det nye studie viser altså, at det forholder sig omvendt, når det gælder smerter i sammenhæng med mobning. Studiet giver ikke noget klart svar på, hvorfor det er sådan, men Johannes Gjerstad kommer med et bud:

– En mulig forklaring kan være, at kvinder er bedre til at søge støtte hos venner og familie, siger han.

Tidligere studier af mobning har netop vist, at selv om der er lige mange mænd og kvinder, der bliver udsat for mobning, så er der flere kvinder, som søger hjælp og støtte. Man ved også, at hvor mænd ofte tyer til ’problemfokuserede’ coping-strategier, benytter kvinderne sig i højere grad af ’følelsesbaserede’ strategier.

Sidstnævnte går ud på at forsøge at regulere de følelsesmæssige konsekvenser af en belastning. Det kan være i form af følelsesmæssig støtte, accept, brug af humor, tilbage-trækning og distancering. Problemfokuserede strategier går ud på at erkende et problem, finde alternative løsninger, vurdere fordele og ulemper og træffe et valg mellem dem. Det er altså en form for coping, hvor man selv prøver at løse problemet, forklarer forsker ved STAMI Morten Birkeland Nielsen, der også har bidraget til studiet, til stami.no:

– I og med at mobning per definition er et problem, man ikke kan klare på egen hånd, er det muligt, at det faktisk er mere hensigtsmæssigt at bruge følelsesbaserede strategier i mobbetilfælde.

Se den videnskabelig artikel om studiet her 

 

Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark