Ferie, som ikke kan holdes i ferieåret pga. væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med covid-19, kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt og ferie, der ikke er fastlagt.

Det foreslås, at lovforslaget finder anvendelse på alle lønmodtagere, uanset andre fastsatte regler herom, herunder regler fastsat ved kollektiv overenskomst.

Der lægges op til, at lovforslaget er et midlertidigt initiativ som følge af covid-19, og derfor kun gælder ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Vedtaget 2. april 2020.

Ovenstående webinar er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Kilde DANSK HR