Regeringen sætter ind med en række initiativer for at fremme ligestilling, ikke mindst i forhold til negativ social kontrol i etniske minoritetsmiljøer.

Det fremgår af regeringens plan for det kommende års arbejde med ligestilling, som ligestillingsminister Karen Ellemann har afleveret til Folketinget.

”En af nutidens helt store ligestillingsudfordringer er, at alt for mange i de etniske minoritetsmiljøer bliver begrænset af social kontrol. Blandt andet i form af forældede kønsroller og æresbegreber. Det hører ikke til i Danmark. Det handler om den enkeltes frihed, men det handler også om integration – både socialt, kulturelt og økonomisk,” siger Karen Ellemann og uddyber;

”Vi skal insistere på, at ligestilling er for alle. At ligestilling ikke kan gradbøjes efter religion og tradition. For mig er det vigtigt, at vi får de unge på banen. Det er dem, der skal tage kampen, og vi skal støtte dem og sikre oplysning og åbenhed. Og så skal vi have mændene og drengene med. De kan være en del af problemet. Men de er også en del af løsningen.”

I efteråret afholder ligestillingsministeren blandt andet et ungdomstopmøde om ligestilling og negativ social kontrol blandt unge i etniske minoritetsmiljøer. Målet er, at mobilisere de unge, så flere siger fra over for forældede kønsroller og æresbegreber. Samtidig igangsættes en oplysningsindsats om rettigheder og ligestilling målrettet henholdsvis mænd og kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

”Vi har et fælles ansvar for at holde fast i dialogen og debatten om ligestilling. Lige muligheder er for alle uanset køn, seksuel orientering og kønsidentitet. Det er vigtigt, at vi hele tiden tør udfordre hinanden. At vi tør stille spørgsmål og tage debatten. Så vi sammen kan rykke ved blandt andet nogle af de normer, der ligger til grund for de ligestillingsudfordringer, vi møder i dag,” siger Karen Ellemann og tilføjer:

”Det er min ambition at skabe rum for de debatter i det kommende år, så vi hele tiden har fokus på at fremme lige muligheder.”

Ligestillingsministerens Perspektiv- og Handlingsplan har også fokus på en række andre områder, blandt andet fædres brug af orlov, ligestilling i dagtilbud og uddannelse, bekæmpelse af vold i nære relationer – og stalking og digitale sexkrænkelser.

Perspektiv og handlingsplanen sætter bredt ind for at fremme lige muligheder.

Kilde: Udenrigsministeriet

http://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/NewsDisplayPage/?newsID=7DFDCD96-3BAF-4C98-9D83-F88A430243ED