Digitalisering påvirker vores arbejde. It flytter ind i produkter og serviceydelser. Det stiller krav om helt andre kompetencer. Medarbejderne vil gerne udvikle sig, men de mangler vejledning i, hvor de skal dygtiggøre sig.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Ennova i rapporten Global Employee and Leadership Index 2017

Danske medarbejdere vil gerne udvikle sig. Og de gør selv en aktiv indsats for at holde sig opdateret. Det er godt, for vores arbejde er under hastig forandring. Ikke mindst på grund af digitaliseringen. US Department of Labour viste i en undersøgelse fra 2013, at 65 procent af eleverne fra 4.-7. klasse efter deres uddannelse får jobs, som ikke eksisterer endnu. Så der er behov for, at vi som medarbejdere udvikler os og får nye kompetencer gennem hele arbejdslivet. Og det er ledernes ansvar at sikre, at medarbejderne udvikler sig på de områder, hvor det er nødvendigt.

Danske medarbejdere holder sig opdateret
Uddannelsesniveauet i Danmark er højt. Og årets undersøgelse viser, at danske medarbejdere også gør en aktiv indsats på jobbet for at holde sig opdateret på områder, der er relevant for deres arbejde. Men aktiviteten er ikke jævnt fordelt. Det er særligt de højtuddannede og de erfarne medarbejdere, som gør en indsats for at forblive opdateret. Indsatsen stiger med alderen og topper for medarbejdere omkring 50 år. Selvom aktiviteten falder lidt de sidste år på arbejdsmarkedet, så er det de unge, som gør mindst.

Den hyppigste kilde i undersøgelsen til at holde sig opdateret er sparring med kolleger. Det er fint, hvis alle i afdelingen er aktive og har noget at byde ind med. Men har de ikke det, så er der ikke tale om opdatering, men snarere om, at man holder hinanden fast i uvidenhed.

Spørgsmålet er så, om medarbejdernes indsats sker på de områder, virksomheden har brug for. Og om de aktive medarbejdere, er de medarbejdere, som har mest brug for at udvikle sig. Det er ledernes opgave at sikre det.

Lederne ser intet behov
Lederne mener, at deres medarbejdere har de rigtige kompetencer. Årets undersøgelse viser faktisk, at behovet for nye kompetencer ikke for alvor har ramt de danske ledere. Det er nemlig kun syv procent af lederne, som svarer, at de ikke har de rette kompetencer i deres afdeling.

Det kan desværre være et udtryk for, at mange ledere ikke selv er opmærksomme på, hvilke kompetencer deres medarbejdere har behov for, hvis de skal være rustet til fremtiden. Har lederne ikke denne viden, så kan de ikke vejlede medarbejderne i deres udvikling. Og det er et problem, da udviklingen er uundgåelig, så kompetencerne skal følge med, hvis virksomhederne vil overleve i fremtiden.

Skab grobund for udvikling
Undersøgelsen viser, at de medarbejdere, som opsøger nye udviklingsopgaver, i dagligdagen benytter og løbende udvikler deres kompetencer. Når medarbejderne oplever, at de bliver værdsat for deres kompetencer, får de lyst til og mod på at kaste sig ud i nye opgaver. Det gælder også opgaver, hvor de måske ikke kan bunde. Disse medarbejdere har også et klart billede af, hvor de skal udvikle sig.

Hvis virksomheden vil skabe udviklingsparate medarbejdere, skal lederne således sikre trygge rammer, som medarbejderne kan udvikle sig i. Samtidig skal medarbejderne forstå behovet for udvikling, og lederne må tydeliggøre, hvor de enkelte medarbejdere skal udvikle sig.

Ikke alle ser behovet
Hver sjette medarbejder (16 procent) inden for transportbranchen, gør ikke noget ud over jobbet for at holde sig opdateret. Og det selvom transportbranchen er en branche, hvor mange jobs udfases. Men også andre brancher har mange medarbejdere, som ikke er sultne på udvikling. Inden for handel og service er det næsten hver fjerde medarbejder (23 procent), som ikke gør noget for at holde sig opdateret. Og det er et problem, da alt peger på, at digitalisering vil påvirke alle brancher lige fra serviceerhverv som vaskerier og renovation til de etablerede produktionsvirksomheder. Her står ledelsen med en stor opgave i at sætte gang i udviklingen af medarbejderne.

Hold fast
Gennem hele arbejdslivet – når vi ser bort fra de helt unge – er medarbejderne kundskabssultne. Ikke mindst de medarbejdere, som allerede har tilbragt nogle år på arbejdsmarkedet. De vil gerne udvikle sig. Dertil kommer, at Norden følger godt med i digitaliseringen. Så der er masser af positive takter for virksomhederne at bygge videre på. Men det er vigtigt, at virksomhederne får klarhed over, hvilke kompetencer de får behov for. For når virksomheden udvikler sig, så skal medarbejderne nødvendigvis også udvikle sig. Herefter skal lederne skabe trygge rammer for medarbejderne at udvikle sig i. Lederen og den enkelte medarbejder skal i fællesskab finde ud af, hvor og hvordan udviklingen skal ske.

 

Læs flere artikler fra benchmarkrapporten, Global Employee and Leadership Index 2017, GELx her:

Om GELx:

  • Gennemført af Ennova siden år 2000
  • Bygger i år på 40.000 svar indsamlet i 42 lande
  • Resultaterne præsenteres også på konferencer i Danmark, Norge og Sverige
  • I Danmark bliver konferencerne afholdt i samarbejde med Dansk Industri i oktober

Kilde: Ennova