Stressforebyggelse er blevet en topprioritet for mange ledere ude i de danske virksomheder.

Stress rammer årligt mange danskere, og det har betydning for lederne ude i virksomhederne. En ny undersøgelse foretaget af Lederne og YouGov blandt 3.948 ledere viser, at otte ud af ti ledere i høj eller meget høj grad tager ansvar for, at deres medarbejdere ikke bliver ramt af stress.

Størstedelen af de adspurgte ledere gav udtryk for, at stress er noget, de har et stort ledelsesansvar for. Men flere peger også på, at der er plads til forbedringer på området.

Ledere, medarbejdere og virksomheder bør tage ansvar

Selvom størstedelen af lederne vurderer, at de selv prioriterer forebyggelse højt og tager det alvorligt, ser flere gerne, at der fremover bliver taget endnu mere ansvar. Ikke bare blandt dem selv, men også blandt medarbejderne og virksomhederne generelt.

Ledernes chefkonsulent Signe Tønnesen Bergmann mener, det er logisk, at lederne giver udtryk for det:

”Stress er et aktuelt og uløst problem, og det er derfor også helt logisk, når så mange af lederne peger på, at der fortsat er et stort behov for, at alle, også medarbejdere og virksomheder, tager ansvar for at forebygge stress”, siger hun til lederne.dk

58 procent af lederne mener, at det i høj eller meget høj grad er op til medarbejderne selv at tage et større ansvar på området. 65 procent mener, at ansvaret også i høj grad ligger hos selve virksomheden.

Men uanset hvor ansvaret bliver placeret, ligger der en generel udfordring i at forebygge stress. Ifølge Signe Tønnesen Bergmann kan det løses forskelligt, alt efter hvilken virksomhed, der er tale om. For at undgå stress kan virksomhederne fx sætte fokus på bedre planlægning, prioritering, gode relationer eller uddannelse i konflikthåndtering.

Læs mere om undersøgelsen hos Lederne

Kilde: cabiweb.dk/stress