Lederne på de danske arbejdspladser går i spidsen for at skabe rammer, så medarbejderne trives. Ifølge en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Lederne betragter hver anden linje- og mellemleder således evnen til at skabe trivsel og arbejdsglæde som en af de allervigtigste kompetencer i lederjobbet.

Af rådgivningschef, Niels Henriksen

I undersøgelsen om ledelseskompetencer, der er baseret på svar fra 1.178 ledere, angiver de adspurgte ledere, hvilke af en lang række opstillede kompetencer, de selv vurderer som vigtigst i det nuværende job. 49 procent af mellem- og linjelederne peger på evnen til at skabe resultater, og næsten lige så mange, 47 procent, sætter kryds ved evnen til at skabe trivsel og arbejdsglæde.

At successen med at skabe trivsel og arbejdsglæde er helt oppe på en 2. plads på linje- og mellemledernes kompetence-hitliste glæder rådgivnings-chef hos Lederne Niels Henriksen, om end han grundlæggende mere betragter det mere som en ledelsesopgave end som en personlig kompetence.

Ledelse handler grundlæggende om at opstille rammer, mål og retning – men også om at skabe motivation og engagement. Rådgivningschef hos Lederne Niels Henriksen

– Ledelse handler grundlæggende om at opstille rammer, mål og retning – men også om at skabe motivation og engagement. Undersøgelsen viser, at det har meget høj prioritet hos linje- og mellemlederne at skabe nogle rammer på arbejdspladsen, hvorunder medarbejderne trives og er glade for at være, og det er der al mulig god grund til. Trivsel og arbejdsglæde er nemlig vigtige midler til samtidig at skabe resultater gennem medarbejderne, fastslår Niels Henriksen.

Rådgivningschefen understreger samtidig, at trivsel er ledernes og medarbejdernes fælles ansvar.

– Trivsel og arbejdsglæde er konsekvenser af god ledelse, men det er ikke et mål i sig selv eller et ansvar, lederen bærer rundt på alene. Medarbejderne har et stort medansvar for, at de trives på jobbet og oplever arbejdsglæde, siger Niels Henriksen.

Klassiske forventninger til topledere

Når toplederne på de danske virksomheder skal pege på de vigtigste kompetencer i lederjobbet, dumper evnen til at skabe trivsel og arbejdsglæde ned på en 9. plads efter blandt andet evnen til at handle strategisk, skabe resultater, gennemføre forandringer og sætte mål.

Topledernes egne svar på, hvilke kompetencer jobbet kræver, matcher fuldstændig de klassiske forventninger, der er til topledere i forhold til strategi, bundlinje og beslutningskraft. Men jeg noterer mig, at mange topledere også peger på evnen til at inspirere, motivere og sætte rammer, og deri ligger blandt andet ansvaret for at skabe en arbejdsplads, hvor mellem- og linjeledere både selv trives og kan skabe grobund for medarbejdernes arbejdsglæde og engagement, siger Niels Henriksen

Undersøgelsen om ledelseskompetencer er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Den offentliggøres i sin helhed i midten af april.

Kilde: Lederne