Når ledere skal vurdere deres egen mestring af ledelsesfagligheden, går det ret godt. Noget anderledes ser det ud, når man spørger medarbejderne til, hvordan de overordnet vurderer deres nærmeste leders ledelsesfaglighed. Der er behov for større bevidsthed om, at ledelsesmestring ikke kommer af sig selv. Det kræver både tid, refleksion og masser af træning.

Artiklen er udgivet af Krifa fra rapporten ”Når ledelse skaber arbejdslyst, 2017”, s. 53 – 56

God Arbejdslyst Indeks 2017 bliver mellemledere bedt om at vurdere, hvordan det står til med deres mestring – altså deres ledelsesmestring. Her scorer lederne gennemsnitligt 80 point på en skala fra 0 til 100 point. De har altså stor tillid til egen ledelsesmestring.

Når vi i ledelsesundersøgelsen, som denne rapport bygger på, spørger medarbejderne om nogle overordnede vurderinger af deres nærmeste leder, ligger temperaturen markant lavere. På spørgsmålet: ”I hvilken grad oplever du, at din leder er dygtig”, scorer medarbejderne i gennemsnit 61 point, og på spørgsmålet: ”I hvor høj grad har du tillid til din leders måde at være leder på?”, scorer de 63 point. Der er altså stor forskel på ledernes selvforståelse og medarbejdernes vurdering.

Tid og nærvær 

Michael Andersen påpeger, at ledere ofte slet ikke har eller tager sig den tid, det tager at lede mennesker: ”Vi har simpelthen ikke tid til at lede. Vi har for travlt med al muligt andet. Og vi ved fra forskning, at når vi bliver fortravlede, så bliver vores egen agenda den vigtigste. Læs mere 

Der er brug for i langt højere grad at lægge de klassiske ledelsesteorier til side og i stedet giver ledere redskaber og tid til at praktisere nærvær over for deres medarbejdere, mener Eva Hertz: ”Vend alle ledelsesteorier på hovedet og giv i stedet ledere redskaber til at styrke eller fastholde deres egen evne til empati og nærvær over for medarbejderne. For kan du holde fast i det, kan du bidrage til at forebygge en masse mistrivsel. Det er ikke mere af det tekniske, der skal til. Det er meget mere nogle menneskelige kvaliteter”.

Inspiration 

Ledelsesdagbog giver refleksionsrum

I et undervisningsforløb bad jeg lederne om at skrive ledelsesdagbog. Finde 10 min dagligt i løbet af tre uger til at nedskrive nogle refleksioner over det at være leder. Der dukker de mest utrolige ting op, når man sætter sig ned og skriver jævnligt, fordi der opstår et tvunget refleksionsrum. Det viste sig, at der var mange ledelsesopgaver, der faktisk blev lettere. De fik skabt et fokus. Ledere er jo også mennesker, der i et væld af opgaver får prioriteret det, der hiver mest i os på et givet tidspunkt. Men det at bruge bare en lillebitte del af sin tid på at sætte sig ned og reflektere, det gør, at man får skabt et andet fokus som leder. Får hjælp til faktisk at få prioriteret, hvad der i virkeligheden er vigtigt på den korte og lange bane.

– Helle Hedegaard Hein, motivationsforsker 

Læs resten af artiklen her 

Kilde: Artiklen er udgivet af Krifa fra rapporten ”Når ledelse skaber arbejdslyst, 2017”, s. 53 – 56