Danmark har nogle af verdens bedste arbejdspladser, og vi danskere ligger som regel helt i top, når det kommer til god arbejdslyst. Økonomien er på vej op, og ledigheden er så småt på vej ned, men arbejdsglæde kan blive overset, og mens vi skal skabe flere arbejdspladser, må vi ikke overse vigtigheden af at skabe bedre arbejdspladser.

Danmark topper listerne

Det er andet år, at God Arbejdslyst Indeks gennemføres i Danmark, og igen i år ligger glæden i top – både på arbejdspladsen og udenfor. Dette billede understøttes også af diverse internationale undersøgelser. I marts udkom World Happiness Report 2016, der udgives på vegne af FN, og rapporten placerede Danmark på toppen af ranglisten, hvad angik lykke. Det samme var tilfældet for tilfredsheden med livet ifølge OECDs Better Life Index, og den seneste Eurobarometer-måling viste, at danskernes arbejdsstilfredshed er den højeste i Europa. 94 procent af danskerne er tilfredse med deres arbejdsforhold – mens EU-gennemsnittet ligger på 77 procent.

Der er rigtig mange faktorer, der påvirker vores livstilfredshed og vores jobtilfredshed. Ser vi på tilfredshed med livet, påvirkes den blandt andet af genetik, civilstatus, helbred, relationer, indkomst og alder. Læs mere her
Men vores gode placeringer og pointen om, at det kan være svært at løfte et område, der er påvirket af så mange faktorer, som arbejdsglæde er, må ikke blive undskyldninger for at negligere forbedringer af arbejdslysten. Danmark er stadig på vej ud af krisen, og fokus har været – og bør være – at få flere i arbejde, men vi må samtidig sikre at fastholde fokus på at skabe bedre arbejdspladser. Dette er også en af vejene til, at vi kan løfte danskernes lykkeniveau til nye højder. Læs mere her

Fokuser på bedre balance

Når mening har så stor effekt på arbejdslysten, kan det være nærliggende at vælge at sætte ind på dette felt. Imidlertid bør man dog holde sig for øje, at danskerne allerede oplever en høj grad af mening med deres arbejde. Faktisk er mening den faktor, hvor det står allerbedst til på de danske arbejdspladser. Fokus bør i stedet måske rettes mod balance. For balancen mellem arbejde og fritid halter nemlig en smule på de danske arbejdspladser, til trods for at balance viser sig at have stor effekt på arbejdsglæde. Der er med andre ord et stort potentiale for at højne arbejdslysten, hvis man sætter ind på balance. Ifølge Stressforeningen understreges vigtigheden også af, at 35.000 personer dagligt er sygemeldt med stress i Danmark, at 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet, og at stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet.

Det er især børnefamilier, der kan være pressede på balancen, og de danske børnefamilier er da også dem, der arbejde næstmest i Europa, kun overgået af svenskerne.”Vi er nødt til at udfordre vanetænkningen for at sikre de optimale betingelser for, at den enkelte får en reel mulighed for at opnå en bedre balance mellem arbejde og fritid og kunne prioritere tid til familie”, siger Søren Fibiger Olesen, der er formand for Krifa. ”Det er ikke kun medarbejdernes eller virksomhedernes ansvar – det er også et politisk spørgsmål.  Læs mere her

Kilde: Krifa trykt i God Arbejdslyst Indeks

https://www.krifa.dk/omos/analyser/ga-indeks/lad-os-goere-verdens-bedste-bedre.aspx