Det danske og internationale marked er fyldt med netværksudbydere, og det kan være svært at finde rundt i junglen af tilbud. Som leder eller specialist er det vigtigt at finde det rigtige match for at undgå skuffede forventninger og tidsspild. Derfor er det en god investering at kende paletten af muligheder og tænke strategisk for at finde det netværk, der giver størst værdi.

Af chefkonsulent Liv Thøger, Ledelsesudvikling og Produktivitet, DI

NETVÆRK: Begrebet netværk anvendes bl.a. fra computerverdenen, hvor kabler og ledninger er forbundet med hinanden. I den naturvidenskabelige verden tales der også om et netværk af rødder, der samler næring til planterne under jorden. Også menneskets hjerneceller er forbundet i et netværk. Så når mennesker netværker, så kan det også fortolkes som en stor mængde hjerneceller, der bringes sammen.

I dag kendes netværkssamfundet bl.a. på de sociale medier som f.eks. LinkedIn, Twitter og Facebook. I den virkelige verden findes sociale netværk, f.eks. i familien, blandt studiekammerater og i sportsklubber. Mange ledere eller specialister mødes i dag i erhvervsnetværk. Alle de forskellige relationer og netværk har forskellige kvaliteter samt formål. Derfor giver de også forskellige resultater og værdi. Nutidens netværksteorier har afsæt både i psykologi, sociologi, økonomi, matematik [1].

– Når mange ledere og specialister i dag er med i et netværk, er det ofte i erkendelsen af, at de ikke selv kan vide alt. Derfor er det vigtigt at hente inspiration og viden fra andre, siger chefkonsulent Henrik Wedell-Neergaard fra Ledelsesudvikling og Produktivitet i DI.

De tre netværkstyper skaber forskellig værdi

Henrik Wedell-Neergard fortæller, at netværk kan opdeles i tre strategiske grupper alt efter, hvilket udbytte der ønskes.

1) Lærings- og fælleskabsnetværk, er netværk, hvor deltagerne primært ønsker at få et frirum til fælles sparring, ny viden, kompetenceudvikling, støtte og identitet, som f.eks. branchenetværk, specialist- eller ledelsesnetværk.

2) Adgangsnetværk, er dem, hvor deltagerne har adgang til ny information, og hvor ledere kan møde ligesindede, som f.eks. konferencer, messer og receptioner.

3) Indflydelsesnetværk, er dem, hvor netværket giver mulighed for at positionere sig og påvirke vigtige beslutninger eller tiltag, som f.eks. tænketanke, VL-grupper og politiske netværk.

Fokus på at lede og drive virksomhed

Hos DI er der over 50 netværk i enheden for kompetenceudvikling af ledere og specialister. Her skaber DI’s professionelle facilitatorer tid og rum til erfaringsudveksling og refleksion. Her er både lærings- og fælleskabsnetværk samt adgangsnetværk. Eksempler på adgangsnetværk er f.eks. DI’s årlige konferencer, bl.a. DI’s Innovationskonference og DI’s Produktivitetskonference.

– At være med i et af vores netværk kræver, at du har lyst til at lære af andre og blive udfordret på dine holdninger. Det er vigtigt at være ambitiøs og nysgerrig på, hvordan I kan lede og drive virksomheder effektivt, uddyber Henrik Wedell-Neergaard.

Han fortæller, at i flere netværk inviterer netværksdeltagerne på skift de andre ud på deres virksomhed, hvor de kommer ned i maskinrummet, dvs. at de får indblik i hinandens daglige udfordringer og drift. Derfor er relationsopbygning, tillid og fortrolighed et must. På netværket udvikles deltagerne både individuelt og sammen.

Facilitatorerne kan trække på hele DI’s viden

DI samler viden fra 10.000 medlemsvirksomheder, og DI’s konsulenter besøger dagligt en lang række medlemmer. Det betyder, at facilitatorer på DI’s netværk ved, hvad der rører sig og kender medlemmernes udfordringer. DI’s konsulenter har mange års undervisningserfaring og har selv været ledere i erhvervslivet, før de blev en del af DI.

Hvert netværk har tilknyttet en fast konsulent, der skaber værdifuldt udbytte for deltagerne. Det gør de ved at udvikle relationerne og dialogen mellem netværkets medlemmer. Deres rolle er at skabe en rød tråd mellem den praktiske viden samt de nyeste trends og tendenser. Som noget helt unikt kan konsulenterne trække på interne ressourcer og viden i hele DI, hvilket er til gavn for netværket.

[1]: Kilde: Hvad vil I med netværk? (2010), Wanscher og Nielsen, Eva Beckmann

Kilde: Dansk Industri