For et stykke tid siden var jeg indbudt af en kreds af erhvervsledere til at udfordre dem på karriereplanlægning. Det der gjorde det til en anderledes og særlig oplevelse var, at erhvervslederne også have indbudt Lakha Lama, som bor i Danmark. Lamaen var indbudt til at holde et oplæg om succes i livet. Lamaen fortalte sin livshistorie, som bl.a. indeholdt en flugt fra Tibet og at have mistet alt, hændelser der kunne have knækket mangen en dansker eller i hvert tilfælde gjort ham til en bitter mand. Men Lamaen kunne med stor overbevisning sige, at han var en lykkelig mand. En del af hans lykke lå i, at han ikke blev hængende i fortiden, for den kunne han ikke gøre om, at han var nærværende i nuet, havde positive håb for fremtiden og at han satte sig nogle mål for sit liv. Han havde også et andet vigtigt budskab, at du selv er ansvarlig for din personlige lykke. Hvis du lader din personlige lykke afhænge af hvad andre mener om dig, gør med eller mod dig, så giver du andre magten over dit liv.

Skrevet af Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver, Teglkamp. & Co.

Og hvad har Lamaens indlæg så med karriere at gøre? Jo der er en klar parallel. Hvis du vil have en god karriere, er du også nødt til selv at sætte en retning og ikke mindst selv at tage ansvar.

Lad være med at handle i panik!

En del mennesker mistrives i den grad på deres job, at de bare vil have hjælp til hurtigst muligt at få et nyt job. De er næsten i panik. Deres umiddelbare strategi er, at skyde med spredehagl på det meste af det, der rør sig på jobmarkedet. Når man søger væk fra noget, er der temmelig stor risiko for at nissen flytter med. Så de ting du ikke kunne have i dit gamle job, vil måske også vise sig i dit nye job.

I stedet for bør strategien være at vælge hen imod. At lade ens valg være styret af noget man gerne vil hen til i stedet for noget man gerne vil væk fra. Den første opgave at således at finde ud af, hvad der driver dig og motiverer dig.

Styres din karriere af mål eller visioner?

Vi arbejder med visioner på vores arbejdspladser – men når det gælder vores karriere – så har de færreste en vision eller en sigtelinie.

I 1960erne spurgte en Harvard professor ca. 1.500 elever, hvorfor de var på Harvard. 200 svarede, at de havde en vision, de ville realisere, 1.300 svarede at de ønskede succes. 20 år senere undersøgte han, hvordan det var gået de studerende. Ud af de 1.500 studerende var 150 blevet dollarmillionærer. 149 tilhørte gruppen, der havde en vision, kun én kom for den gruppe, der ønskede succes.

Historien siger noget om, at det der skal bære nok ikke er ønsket at blive administrerende direktør – men at have en idé – noget at brænde for – en vision. Og lade det være ledetråden, så er der en større chance for rent faktisk at få succes med hvad dertil hører af gode jobs og høje lønninger.

Giv dig selv rum til at reflektere

Hvor tit stopper du op og forholder dig til, om du er på rette vej i dit arbejdsliv? Lad mig gætte, det sker ikke ret tit. Vi forholder os til så meget – men ikke så tit til os selv og vores karriere – kun når vi er utilfredse. Alt for tit lader vi dagligdagens gøremål og udfordringer fylde det hele. Den ene dag tager den anden.

Det er oftest tilfældigheder, der styrer vores karriere. Vi får en henvendelse, vi ser et spændende job, vi er trætte af vores nuværende job og så slår vi til. Det er sjældent en personlig strategi, der styrer vores valg.

Den primære årsag til, at vi ikke er tilfredse med vores jobs og karriere er, at vi ikke stopper op og reflektere over vores tilværelse og hvor vi er på vej hen.

5 Spørgsmål du kan stille dig selv

Hvis du vil give din karriere er kvalitetstjek, så kan du enten en stille stund for dig selv eller i dialog sammen med en samtale partner reflektere over følgende spørgsmål:

1) Hvordan trives jeg egentlig på mit arbejde? Har jeg flest af de gode dage, når jeg gør regnebrættet op?

2) Kunne jeg forestille mig at sidde i dette job om 5 år?

3) På hvilke punkter har jeg rykket mig om 5 år?

4) Hvad skulle gøre, at jeg er attraktiv på jobmarkedet om 5 år?

5) Søger jeg hen til eller væk fra?

Der er selvfølgelig en masse andre spørgsmål, der kan stilles. Det vigtigste er, at du stopper op en gang imellem og reflekterer over din karriere. At du tager dig selv alvorligt og at du tager ansvaret på dig for at få et lykkeligt liv herunder også en karriere, der giver dig mening, glæde og tilfredsstillelse.

Du kan læse flere end 100 andre artikler og undersøgelser på www.teglkamp.dk

Kilde: Teglkamp. & Co.