Der er i dag mange tekniske muligheder, som muliggør digital læring. Kombineret med tidens store fokus på at effektivisere alting, oplever vi stor interesse og efterspørgsel på digital læring. Mennesker er i høj grad klar til at udnytte de teknologiske muligheder, men er de parate til at lære digitalt?

Af Claus Godt Hansen, Finanssektorens Uddannelsescenter

Hvad er digital læring?

Der findes mange former for digital læring. For Finanssektorens Uddannelsescenter er digital læring den form for læring, der kan foregå 24/7 hos den enkelte person uafhængigt af andre mennesker. Den digitale læring kan stå alene, hvor det er deltagerens eget ansvar at skabe effekt. Den kan også være forberedelse til fx et kursus, eller en del af en proces, hvor andre – sammen med deltageren – sikrer effekt. Digital læring kan også være webinarer, virtuelle klasser og andre måder at arbejde sammen på uden at være sammen fysisk.

På Finanssektorens Uddannelsescenter arbejder vi rigtig meget digital læring, primært e-learning men også webcast, podcast, e-bøger m.m. Samtidig har vi en række digitale kompetenceafklaringer, som kan effektivisere vejen igennem læringen.

Vores udviklere arbejder tæt sammen med de faglige eksperter, når vi udvikler læringen. Udviklerne er stærke til både teknologiske platforme og pædagogik og sørger for at variere indholdet, så det tager hensyn til alle læringsstile. Ligesom underviserne gør det, når de laver fysisk undervisning.

Den effektive vej gennem digital læring understøtter vi med kompetenceafklaringer. En kompetenceafklaring er en multiple choice-test, som afdækker hvilke kompetencer den enkelte har eller mangler i forhold til en defineret jobprofil. Når vi tillader os også at kalde det for digital læring, er det fordi, deltageren efter hvert forkert svar straks får en lærende feedback, som forklarer hvad der var det rigtige svar. Kan man så lære testen udenad, vil nogen nok spørge. Nej, vores database med spørgsmål er så stor, at sandsynligheden for at få den samme serie af spørgsmål ud flere gange er temmelig usandsynlig. Og måske gør det ikke så meget, at deltageren ser mange spørgsmål, hvis det skaber læring.

Med tidens fokus på at minimere omkostningerne oplever vi et ønske om, at de fysiske kurser skal være så effektive som muligt, og transportomkostninger minimeres mest muligt.

Vi kalder det effektiv læring på kortere tid.

Digital læring i virksomheder

Finanssektorens Uddannelsescenter er en foreningen med hovedparten af danske pengeinstitutter som medlemmer, og de har adgang til næsten 100 forskellige former for digital læring (+ 25 kompetenceafklaringer).

For virksomhederne i den finansielle sektor er det vigtigt, at de ansatte har mulighed for selv at holde sig opdateret på finansfaglig viden så let som muligt – når og hvor det passer medarbejderen. Det er desuden vigtigt, at læringen er effektiv. Derfor skal medarbejderen kunne håndplukke de moduler, der er relevante i stedet for at tage et helt kursus.

Mange bruger vores e-learning som opslagsværk, når de i deres hverdag støder på et fagligt spørgsmål, som de skal have svar på – eller når de er ved at forberede et kundemøde. I forberedelsen til vores fysiske kurser, bruger vi det til at sikre, at deltagerne har et vist fagligt niveau, når de møder op på kurset, så vi skal ikke bruge tid på at sikre den nødvendige baggrundsviden på selve kurset. I stedet kan vi bruge tiden på de ting, som deltagerne eventuelt ikke forstår, og de ting, som de ikke kan gøre på egen hånd. I den fysiske undervisning iscenesætter vi læringsprocesser med gruppedynamikker som for eksempel rollespil og fiktive kundemøder. Det, som hjerneforsker Kjeld Fredens, kalder kollaborativ læring.

Moderne pædagogik betegner det også som flipped class room. Det betyder, at vi vender klasseværelset på hovedet og flytter læringen ud af klasselokalet til før- og efter-aktiviteter.

For at få størst mulig læring ud af et traditionelt fysisk kursus, stræber vi altid efter at kombinere det med før- og efter-aktiviter. Med Brinkerhoffs 40-20-40-model i baghovedet ved vi, at det der sker før og efter et fysisk kursus er afgørende for successen – og at det er hér, det ofte går galt! Udover at give deltagerne en grundlæggende viden før kurset hjælper den digital læring før et fysisk kursus med at mindsætte deltageren til kurset og skabe nogle forventninger til kurset.

Et eksempel – en bank vil skabe større kundetilfredshed – hvordan?

Vi har et eksempel med en bank, hvor de gerne vil skabe større kundetilfredshed, særligt med rådgivningen inden for pensionsområdet. Banken erkender, at der mangler faglig viden hos nogle af rådgiverne, mens andre er dygtige nok. Endvidere kunne de fleste af rådgiverne være bedre til at tage en god dialog i øjenhøjde med kunderne, fremfor at blive eksperten, som taler et sprog kunden knapt nok forstår.

Den klassiske løsning er at sende medarbejderne 3-5 dage på skolebænken, men med digital læring kan vi afteste, forme og tilpasse forløbet, så deltagerne:

  • Meget mere målrettet får identificeret deres faglige udfordringer
  • Kan sætte konkret ind netop der, hvor det halter – evt. digitalt hjemme fra sofaen
  • Kan nøjes med 1-2 dage på skolebænken, hvor der er større sikkerhed for, at alle har samme udgangspunkt og er forberedt på, hvad det går ud på. Det betyder, at dagen bliver meget mere effektiv og succesfuld – både for deltager og for banken (som betaler).
  • Har haft 2-3 dage mere hjemme med familien/på job, fremfor på en skolebænk.

Og så kan deltageren meget lettere søge tilbage og genopfriske viden – meget ligger jo digitalt.

Fordele/udbytte/kan det måles

Digital læring sikrer, at mange kan komme igennem det samme forløb meget effektivt. Dermed ikke sagt at alle lærer det samme. Og selv om det er en standard er det fleksibelt, da man kan plukke i det og hoppe rundt i det, som det passer til ens behov. Eller gentage det, hvis man har behov for det. Derved bliver det mere målrettet, og man sparer sin egen og hinandens tid. Endelig sparer vi alle tid og penge til transport. Ved hjælp af før- og eftermålinger kan vi måle deltagerens læringsniveau og udbytte.

Gode råd til HR/udviklingscheferne for at komme i gang

For at få det optimale ud af den digitale læring bør virksomheden sikre sig, at medarbejderne ved, hvad de skal bruge det til og hvorfor. Selv om det er frit tilgængeligt 24/7 (måske netop derfor?) er det vigtigt at lægge en plan for, hvor lang tid medarbejderen har til det, og hvornår han/hun skal være færdig. Hvis det virkelig skal forankres hos medarbejderen, bør virksomheden desuden sikre, at der er nogle konkrete opgaver inden for emnet til medarbejderen efter kurset/gennemgangen og en forventning om, at de bliver løst med den nye viden. Medarbejderen skal desuden vide, hvordan de efterfølgende kan få hjælp, hvis de har brug for det. På Finanssektorens Uddannelsescenter kombinerer vi ofte med konkret træning i dagligsrelevante cases.

På mange måder ligner det den optimale rammesætning for et fysisk kursus. Og om den digitale læring helt kan erstatte den fysiske læring, er tvivlsomt. Men der er ingen tvivl om, at det er et godt supplement til det klassiske fysiske kursus, og flere og flere elementer vil blive tilbudt i digital form.