Det er afgørende for SMV’erne, at kommunerne hjælper deres internationale medarbejdere med at slå rod i lokalsamfundet blogger Kim Haggren, vicedirektør for SMV-politik i DI.

Skrevet af Kim Haggren, Vicedirektør, DI

De danske virksomheder mangler hænder og hoveder: Fire ud af ti virksomheder oplever, at manglen på arbejdskraft begrænser deres produktion. Det gælder for SMV’erne i lige så stor grad som de større virksomheder: Fire ud af ti SMV’er må opgive at besætte en ledig stilling på grund af mangel på kvalificerede ansøgere. Derfor kigger SMV’erne i stigende grad udover landegrænserne, når de skal rekruttere nye medarbejdere.

Der er kommet 25.000 flere internationale medarbejdere til landet sammenlignet med for ét år siden – og der er behov for flere. Rent politisk fokuserer vi ofte på, at det skal være nemt for internationale medarbejdere at komme hertil. Og det er også meget vigtigt, at danske virksomheder nemt og hurtigt kan ansætte internationale medarbejdere uden at skulle kæmpe sig gennem unødigt rigide krav og lange sagsbehandlingstider.

Vores fokus må dog ikke stoppe der. Det er lige så vigtigt, at det også er nemt at falde til!  Det er nemlig altafgørende for, at vores SMV’er kan fastholde deres internationale medarbejdere i lang tid.

Men det kan være svært for SMV’erne at løfte den opgave. Det skyldes, at mange små virksomheder, sammenlignet med de større, hverken har et udbredt internationalt medarbejdermiljø eller HR-ressourcerne til at understøtte en mere fast etablering af deres internationale medarbejdere. SMV’erne har derfor i høj grad behov for hjælp fra kommunerne.

Spil på mange tangenter

Erfaringerne viser, at internationale medarbejdere bliver her længere, hvis de slår rod i Danmark sammen med deres familier og bliver integreret godt i både arbejdsmarkedet, i institutionerne og i samfundet generelt.

Nøglen ligger altså i at tænke brede helhedsløsninger, der spiller på mange tangenter. En form for ’etableringspakke’ til internationale tilflyttere, der bl.a. indebærer jobhjælp til medrejsende partnere, vejledning ift. indmeldelse i skole og daginstitutioner, målrettede netværksskabende aktiviteter og samlet lettilgængelig information om alle de forhold, der er ubekendte, når man flytter til et nyt land – fx skat, leje og køb og bolig, ret til danskundervisning mv.

Det er forhold, der i høj grad er kommunale anliggender. Der pålægger derfor kommunerne et ansvar for at hjælpe de internationale tilflyttere – og dermed SMV’erne og kommunens erhvervsliv – så godt som muligt.

Gode eksempler må bredes ud

Der findes heldigvis rigtig mange gode eksempler på kommuner rundt om i landet, der allerede har påtaget sig det ansvar, og som går forrest og søsætter målrettede initiativer, der kan inspirere andre kommuner.

Et godt eksempel er Ringkjøbing-Skjern Kommune, hvor frivillige velkomstambassadører byder internationale tilflyttere velkommen, hvor man kan leje et værelse i et internationalt bofællesskab, og hvor der fra kommunal side tilbydes målrettede netværksskabende aktiviteter. Kommunen har de seneste 8 år fordoblet andelen af internationale arbejdere, og ligger nu langt over landsgennemsnittet. Det er imponerende, og godt for kommunens erhvervsliv og SMV’er.

Flere kommuner har også bosætningskonsulenter, som fx tilbyder internationale medarbejdere information om lokalområdet allerede ifm. jobsamtalen eller formidler kontakt til lokale skoler og hjælper med at blive skrevet op. Det er takket være deres håndholdte indsats, at internationale medarbejdere og deres familier etableres godt i kommunen.

Lykkes vi med at udbrede målrettede og helhedsorienterede kommunale tilbud til internationale medarbejdere, vil det i høj grad hjælpe SMV’ernes internationale medarbejdere godt på vej til at etablere sig og medvirke til, at de har lyst til at være her længe og bidrage til samfundet, væksten og velfærden.

Jeg håber, at de gode eksempler kan inspirere andre kommuner og at flere vil følge trop.

Ønsker du som kommunalt ansat at udveksle erfaringer eller få inspiration til, hvad andre tilbyder af services? Tilmeld dig DI’s Best Practices netværk (danskindustri.dk)


FÅ HJÆLP TIL TILTRÆKNING, ANSÆTTELSE OG LEDELSE AF INTERNATIONALE MEDARBEJDERE

Få rådgivning


Kilde: DI BUSINESS