Hvis det er arbejdsgiveren, der inviterer til festen, er det også arbejdsgiverens forsikring, der skal dække eventuelle skader. Og nej, det spiller ikke ind, om man har indtaget alkohol eller ej.

Glider du i en ølsjat på dansegulvet og forstuver knæet, mens ’Last Christmas’ brøler ud af anlægget til den årlige julefrokost, kan skaden takseres som en arbejdsskade. Også selv om festen ikke foregår på arbejdspladsen, og selv om du er gået lidt hårdt til snapsen.

Skaden skal dog først meldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der som ved enhver anden skadesanmeldelse vil vurdere anmeldelsen. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert tilfælde.

Arbejdsgiveren inviterer

Der skal være tale om en officiel personalefest, hvor arbejdsgiveren inviterer til arrangementet, ligesom chefen skal være bekendt med rammerne for den. Det har dog i denne forbindelse ingen betydning, om chefen er til stede.

Det har heller ingen betydning for erstatningsansvaret, om festen foregår på arbejdspladsen, eller om den foregår i eller uden for arbejdstiden.

Skaden skal være sket som følge af en aktivitet, der har en vis naturlig tilknytning til julefrokosten, fx dans.

Arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring dækker frem til den officielle afslutning på julefrokosten. Bliver du hængende efter det, eller drager I videre i byen, er det din egen forsikring, der dækker herfra.

 

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø