Sådan sagde en leder forleden på en virtuel session på DI’s lederuddannelse. Deltagerne reflekterede over, hvad de var blevet opmærksomme på omkring deres egen ledelse i denne særlige tid. Og det var her en af lederne fortalte, at han blev nødt til at være en meget mere autoritær og instruerende leder end, han selv brød sig om.

Skrevet af Christine Secher, Chefkonsulent, Dansk Industri

Han var vant til en mere demokratisk ledelse med dialog omkring opgaver og beslutninger. Nu blev han nødt til i langt højere grad at diktere, hvad medarbejderne skal og ikke skal. Og faktisk syntes han ikke, det var i orden. En af de andre deltagere spurgte ham: ”Hvordan tror du, dine medarbejdere opfatter det?” – og efter lidt betænkningstid svarede han: ”Ja, jeg tror, at de faktisk synes, at det er ok”.

Det er et rigtigt fint eksempel på det, som kan være svært i ledelse – at balancere en demokratisk og støttende ledelse med en mere instruerende og autoritær ledelse. Du har dine præferencer og forestillinger om den leder, du gerne vil være, og den ledelsesstil du gerne vil praktisere. Men ind i mellem bliver du mødt med omgivelser, der kalder på noget andet, og som ikke er tilfreds med at blive inddraget eller omvendt at få besked på, hvad de skal i lige præcis denne situation. Og det er her, du rigtigt kommer på arbejde som leder – når du har brug for at trække på en ledelsesstil, som ikke er din foretrukne eller den, som falder dig mest naturlig. Det er en problematik for den nye leder, men også for erfarne ledere. Jeg har mødt mange meget erfarne ledere, som selv efter mange år stadig er lidt på overarbejde, når de skal praktisere den ledelsesstil, som ikke er deres foretrukne. Nogle ledere har en præference for den demokratiske og støttende stil. Andre ledere er mest fortrolige med en mere autoritær og instruerende ledelsesstil og skal øve sig på den demokratiske og støttende stil.

Der er forskellige tiltag, som kan hjælpe dig på vej til at håndtere den ledelsesstil – demokratisk eller instruerende – som ikke falder dig naturligt.

Hvorfor har medarbejdere behov for den anden ledelsesstil?

Vi fortsatte snakken omkring den mere instruerende og autoritære ledelsesstil, og lederen fortalte, at medarbejderne nok syntes, det var ok, fordi der er mange forandringer i denne tid. Medarbejderne må håndtere vagtskifte på helt andre måder af hensyn til afstand, rengøring, mv. Og der var mange andre små og store forandringer på grund af den kompleksitet og uforudsigelighed, som vi oplever lige nu pga. COVID-19. Det skaber usikkerhed omkring rammerne for at løse opgaverne og et behov for klare rammer og retning.

Medarbejderne kan have behov for både støttende og instruerende ledelse afhængig af situationen. Når deres kompetencer og viden skal i spil eller når de er selvkørende og fortrolige med opgaven, er det den støttende stil. Når medarbejderne er topengageret på en opgave, men ikke lige har alle kompetencerne, er der behov for en mere instruerende stil. Ligesom den instruerende og mere autoritære stil er nødvendig i krisesituationer og andre situationer med stor usikkerhed.

Nuancér dine ledelsesgreb inden for den uvante stil

Vi har travlt og nok at se til, så vi gør, som vi plejer. Men du har brug for at udvide dit kendskab og ideer til konkrete handlinger med den af de to ledelsesstile, du har behov for at udvikle.

Dette er et kort overblik over instruerende og støttende ledelse, men der ligger mange forskellige handlinger i de to tilgange, og du kan med fordel selv, eller sammen med lederkollegaer, brainstorme og udarbejde en oversigt med inspiration til de to tilgange.

Dialog om ledelsesbehov – det kan være forskelligt fra opgave til opgave, hvad der er behov for af ledelse. Så lav et overblik over de vigtigste opgaver eller nye opgaver, som der skal være fokus på, og tag snakken med medarbejderen ud fra disse. Hvor er medarbejderen i forhold til kompetencer og engagement i forhold til de forskellige opgaver? Hvad har medarbejderen behov for fra dig som leder? Indgå aftaler med medarbejderen om den ledelsesstil, der er nødvendig for at nå både personlige mål og forretningsmæssige mål.

Start i det små og hold dig selv fast på at praktisere det – fra uge til uge må du lave en aftale med dig selv om at gøre noget mere demokratisk eller autoritært, og finde ud af, hvad du konkret skal gøre. Du må prøve dig frem og finde din indre balance med at praktisere den ledelsesstil, som du har brug for at blive mere fortrolig med. Det er godt med inspiration og input, men det er erfaringen, som gør dig fortrolig med både støttende og instruerende ledelsesstil.

Det er vigtigt at huske, at forskellige medarbejdere kan kræve forskellige ledelsesstile, men ligeså vigtigt, at der er stort potentiale i at forstå sine egne præferencer som leder, og hvorfor det derfor kan kræve en vis anstrengelse at vælge den rette ledelsesstil.

DI’S LEDER-UDDANNELSE

På DI lederuddannelse arbejder vi med situationstilpasset ledelse og ledelse af forandringer, som er inspirationen bag denne artikel.

Klik her og læs mere.

Kilde DI – Dansk Industri