Foto: Nataliya Vaitkevich, Pexels
Foto: Nataliya Vaitkevich, Pexels

Der findes ikke en opskrift, men der tegner sig nogle tendenser.

Skrevet af Jens Kristiansen, Innovation Lab

Selv det at finde rundt i de mange bud på modeller, der kan hjælpe dig til at blive en bedre leder i ”fremtidens kompleksitet”, er komplekst. Og ingen af dem har det endelige svar, så skal man ikke bare lade være med at bruge tid på det og så tage udfordringerne, som de kommer? Det er op til dig, om du tør have den tilgang.

Vælger man at kigge nærmere på de mange bud, der byder sig, vil man dog se, at der er nogle mønstre, der overlapper og skaber et fælles billede af, hvor vi er på vej hen, og at der er nogle grundlæggende bud på, hvordan du kan arbejde med at forberede dig på fremtidens ledelse. Som det altid er tilfældet, når man kigger ind i fremtiden, er der en usikkerhed og mange ting, hvor der skal tages højde for, at tingene altid vil være situationsbestemte.

Der findes ingen opskrift! En ting er dog sikkert: du skal forholde dig til det! Og for manges vedkommende arbejde mere og bevidst med at tilpasse din fremtidige ledelse til de nye udfordringer, fremtiden bringer. Det, der er vigtigt, i arbejdet med at blive en god fremtidig leder, er at vi har fokus rettet på vores mindset og vores nødvendige færdigheder. Baggrunden for, at vi skal arbejde med vores mindset og færdigheder skyldes, at fremtiden stiller nye krav. Din ledelse skal tilpasse sig fremtidige udfordringer (teknologier, medarbejdere, organisationsformer, samfund, kompleksitet m.m). Dit mindset refererer til, hvordan du tænker, hvilket igen påvirker og former, hvordan du handler.

Dit mindset vil i høj grad være formet af fortiden, og du vil derfor være udfordret i forhold til at skulle tilpasse dit tankesæt til den verden, der ligger forud. Dette kræver i første omgang, at du er nysgerrig og åben for de ting, der skaber fremtiden, og at du udfordrer dit eksisterende tankesæt, og er villig til at ændre dit mindset.

For at kunne dette, og samtidig sikre, at du også kan handle på dit mindset, må du konstant arbejde med dine færdigheder. Nogle af de færdigheder, du har, må du droppe, nogle skal opgraderes, så de passer til fremtiden, og andre igen skal tillæres for at sikre nye kompetencer hos dig. Præcis hvilke kompetencer, der er vigtige for den enkelte leder, er naturligvis individuelt. Men et godt bud på nogle generelle kompetencer, som er vigtige for at blive gode ledere i fremtiden kunne være:

  • Besidder sund fornuft (og bruger den)
  • At kunne være lærende (altid)
  • Er realister (men også optimister)
  • Er ”hands-on” (og prioriterer det)
  • Har et højt energiniveau (og anvender det rigtigt)

Både mindset og færdigheder har i høj grad indflydelse på din fremtidige lederrolle. Hvad er det, du skal? Hvad forventes der af dig, og hvordan spiller du din rolle og skaber de gode resultater? Det er vigtige elementer, du løbende skal arbejde med for at blive en stærk leder i en kompleks og spændende fremtid.


Har du lyst til at få mere inspiration til, hvordan du kan arbejde med at forberede dig til fremtidens ledelse, kan du kontakte mig på jenskristiansen@ilab.dk eller på 30718183 og få en snak om emnet. Du kan også deltage på vores webinar “Fremtidens ledelse stiller nye krav til dig” den 1. december, hvor vi bl.a. kommer mere ind på mindset, kompetencer og roller i fremtidens ledelse.


Læs mere på Innovation Lab