Danske medarbejdere oplever, at det går allerbedst med Inddragelse og frihed blandt de fire undersøgte ledelsesdimensioner. De oplever, at deres nærmeste leder i ret høj grad inddrager dem i beslutninger omkring arbejdet, og at de får passende frihed i opgaveløsningen. Samtidig er Inddragelse og frihed den dimension, der har den absolut største effekt på medarbejdernes arbejdslyst.

Artiklen er udgivet af Krifa fra rapporten “Når ledelse skaber arbejdslyst, 2017”, s. 17-22

At blive inddraget og opleve frihed i opgaveløsningen er essentielt for danske medarbejderes arbejdslyst, viser vores undersøgelse. Det bekræftes af en række andre undersøgelser, bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Læs mere 

Mere frihed end inddragelse 

Går vi nærmere ind i besvarelserne omkring Inddragelse og frihed, ser vi, at danskerne i højere grad oplever at få frihed i opgaveløsningen, end de oplever at blive inddraget i beslutninger, der har betydning for deres arbejde. Måske gør det beslutningsprocesserne mere besværlige, hvis medarbejderne inddrages – og måske er det heller ikke altid muligt. Noget af det, mange ledere kan være udfordret af i forhold til inddragelse, er medarbejdernes evne til at se helheden i lederens ansvar. Læs mere 

Her er det lederens opgave, hvor det er muligt, at give flere perspektiver og øve medarbejderne i et helhedssyn. Men for lederen handler det også om at se værdien i at integrere forskellige medarbejderperspektiver i sine beslutningsprocesser. Under alle omstændigheder viser vores undersøgelse, at der er potentiale i at arbejde med inddragelse af medarbejdere i de beslutninger, der har indflydelse på deres arbejde, hvis man vil hæve arbejdslysten. Læs mere

“Det er fantastisk at se, at et element som inddragelse og frihed er noget af det, der betyder allermest for danskernes oplevelse af arbejdslyst. Der er vi helt særlige i Danmark. Men vi kan jo også problematisere det: Gør vi nok ud af denne dimension, der betyder så meget for danskerne? Træner vi nok i det?”

-Alfred Josefsen, ledelsesrådgiver og medlem af regeringens ledelseskommision

Panelet om: Indragelse og frihed

Jacob Theilgaard, Psykolog, Seniorkonsulent i Implement i Consulting Group

Fra et psykologisk perspektiv kan man sige, at mange ledere bliver udfordret af en fornemmelse af kontroltab eller manglende styr på situationen, når de giver medarbejderne frihed. Men det, man skal huske på, er, at kontrol ikke findes. Det er en ren og skær følelsesmæssig tilstand. Hvis vi perspektiverer til fysikkens verden, er følelsen af kontrol baseret på en reduktion af kompleksitet. Man reducerer et enormt komplekst felt med det formål at opnå en følelse af kontrol.

Jeg tror, man skal sætte sine medarbejdere meget mere fri. Medarbejderne er engagerede. De vil gerne. Man møder den bitre udgave af arbejdslyst der, hvor folk er kørt sur i organisatoriske spil og systemer, som dræber deres engagement. Det handler om at turde tale med medarbejderne om, hvad der driver deres engagement og livslyst. Og så skabe en organisation, hvor der er rum nok til, at de kan udfolde det. Inddragelse og frihed har en meget stor effekt på arbejdslysten. Hvis vi tog det alvorligt, så skulle vi bruge det som princip for den måde, vi bygger organisationer på. Så skulle vi bygge andre organisationsformer end dem, vi kender i dag. Designe organisationer til mennesker, der løser opgaver i stedet for at designe organisationer omkring opgaver, der skal løses af mennesker.

Kilde: Krifa, Artiklen er udgivet fra rapporten “Når ledelse skaber arbejdslyst, 2017”,