Det gælder om at være opmærksom, når medarbejderes fravær optræder hyppigt. Når faresignalerne opfanges hurtigt, kan du som leder hurtigere reagere og har bedre chance for at håndtere eventuelle udfordringer og forebygge fraværet. Her få du inspiration til hvordan.

Af Cabi – Bedre arbejde til flere 

Dét ved vi om det korte fravær:

  • I Danmark omfatter korttidsfraværet næsten halvdelen (46%) af sygefraværet blandt lønmodtagere (se undersøgelse fra NFA).
  • Jo mere fravær den enkelte medarbejder har haft i det foregående år, jo større er risikoen for en langvarig sygdomsperiode i indeværende år.
  • Korttidsfravær defineres typisk som fravær under to eller under fire uger.
  • Korttidsfraværet er dyrt, da arbejdsgiver betaler den fulde udgift i arbejdsgiverperioden.
  • Det korte fravær er ofte meget driftsforstyrrende, da det er uforudset.

Hvad kan I gøre?

Alle kan jo blive syge, og det kan være en udfordring at skelne det korte, hyppige fravær, som kræver en opfølgning, fra dét, som ikke gør.

Det gælder derfor om at opbygge en ensartet systematik omkring indsatsen, så alle på arbejdspladsen er med på, hvornår der følges op på fravær. Og hvordan.

Det skaber gennemsigtighed og er med til at fjerne noget af det tabu, der kan være omkring opfølgningen. For det kan være et dilemma, hvordan man skal følge op på det korte fravær, der kan dreje sig om noget helt banalt, uden at mistænkeliggøre den enkelte medarbejder.

Se inspirationsoplæg

Her får du seks korte oplæg med gode råd fra Cabis rådgiverteam til, hvad du som leder kan gøre for at italesætte og håndtere det korte fravær på jeres arbejdsplads.

#1: Sæt det korte fravær på dagsordenen

Det kræver et prioriteret ledelsesfokus, når du skal skabe reelle forandringer og resultater omkring det korte, hyppige fravær.

#2: Tal om holdninger og kultur omkring sygefravær i ‘fredstid’

Der er et kæmpe spænd mellem at være sendt til tælling i sengen med høj feber og til at være frisk som en havørn, mens man passer sit arbejde. Alt derimellem er i en eller anden grad forbundet til den kultur, der er omkring fravær og nærvær på arbejdspladsen.

#3: Hent viden i statistikken

Adskil det korte og det lange fravær i statistikken og følg udviklingen over tid. Kig på jeres data; er der særlige mønstre, du skal have fulgt op på?

#4: Få overblik over mulige redskaber

Hvad kan man som leder egentlig gøre, hvis man har mistanke om, at en medarbejders korte, gentagne fravær ikke handler om almindelig sygdom? Sygefraværsrådgiver Birgitte Poulsen giver her overblik over mulighederne. 

#5: Følg altid op

Følg altid op på fraværet med den enkelte medarbejder – uanset fraværets baggrund og omfang.

#6: Bunder korttidsfraværet i noget i arbejdsmiljøet?

Et sundt arbejdsmiljø er dét, der skærmer jer mod, at udfordringerne vokser sig (for) store i hverdagen. Er I på rette spor i forhold til jeres mål og ambitioner i forhold til fx stress-forebyggelse?

Rådene bygger på et koncept omkring strategisk håndtering af fraværet. Læs mere om konceptet bag modellen her

Kilde: Cabi – Bedre arbejde til flere