Tendensen

En ny generation – de såkaldte millennials – gør deres indtog på arbejdsmarkedet i disse år. Som alle andre generationer er de meget forskellige, men de har én vigtig ting til fælles: De er digitalt indfødte, det vil sige vokset op med digital teknologi, herunder smartphones og sociale medier, som en fuldstændig integreret del af deres opvækst og hverdagsliv.

I forhold til arbejdslivet fremhæves det ofte, at de er vant til og forventer hyppig og øjeblikkelig feedback – ikke nødvendigvis i uddannelsessystemet, men især via de sociale medier. De betegnes også som en generation, der er vant til at promovere og eksponere sig selv, men kan samtidig være uerfarne og usikre på, hvad de kan, og hvad der forventes af dem.

Millennials er ikke en præcis aldersafgrænsning, men ofte nævnes aldersspændet 18-35 år. I så fald drejer det sig om 1.250.000 unge i Danmark, der er tæt på indgangsdøren til arbejdsmarkedet eller allerede er godt i gang med arbejdslivet.

Arbejdsmiljøet Millennials kan være en gave til en arbejdsplads, fordi de måske kommer med friske øjne og nye stærke kompetencer og forventninger, når det fx gælder teknologi og kommunikation. Men de kan også være en særlig opgave, hvis de fx er mere utålmodige og feedback-krævende end de øvrige medarbejdere.

Det er derfor en vigtig opgave for ledere (og kolleger) at tolke den nye generation rigtigt. Eksempelvis kan det, der kan ligne selvsikkerhed og gåpåmod, dække over sårbarhed og søgen efter pejlemærker.

Desuden kan der være behov for at finde ud af, hvornår de unges nye tilgang og forventninger er en kærkommen måde at skubbe til vanetænkning og skabe fornyelse på hele arbejdspladsen, og hvornår man tværtimod skal lære dem at tilpasse sig den gældende kultur.

De unges arbejdsmiljø Overvej, hvorvidt og hvordan I vil imødekomme unge, der ofte i særlig grad:

 • Efterspørger mening i arbejdet – og stiller høje krav til sig selv. 

 • Har et stort behov for feedback og anerkendelse. 

 • Mangler erfaring og er usikre på, hvad der forventes af dem.

Arbejdsmiljøet som helhed Det kan være både givende og krævende at leve op til de unges forventninger. Overvej fx: 

 • Om de unges ofte mere uformelle adfærd vil (og skal) udfordre og påvirke gældende rutiner og hierarkier. 

 • Hvad der skal gøres for at integrere den unge i den eksisterende arbejdspladskultur. Vær opmærksom på, at det ifølge forskelsbehandlingsloven er forbudt at diskriminere medarbejdere på grund af alder.

Spørgsmål til workshop

 • Hvordan svarer den generelle beskrivelse af millennials til de unge, vi allerede har ansat eller kender? Hvad oplever vi som de unges vigtigste styrker og udfordringer? 

 • Hvordan tager vi imod unge nyansatte hos os? Hvordan sikrer vi en god introduktion til arbejdet og arbejdspladsen? Hvad er vores erfaringer med fx at bruge mentorer og følordninger? 

 • Hvordan kan vi gøre arbejdspladsen attraktiv for vores unge medarbejdere? Hvad betyder det for arbejdspladsen, at de unge måske er på gennemtræk? 

 • Hvordan kan vi imødekomme de unges behov for hyppig og umiddelbar feedback? Skal det også have konsekvenser for resten af arbejdspladsen? Hvilken feedback-kultur passer hos os?


Kilde: BFA BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø