Vi kan alle blive enige om, at digitalisering er vigtigt. Men hvordan ved du, om du er digital frontløber eller uddøende analog dinosaur?

Skrevet af Per Lolk, Partner og Lab Agent, Grit by Innovation Lab

Hvad skal der til for, at man kan kalde sig digital i 2021? Er det nok, at vi sender elektroniske fakturaer og mødes over Microsoft Teams? Det korte svar er nej. Jovist, det er digitalt, men efterhånden også så basalt og forventeligt, at der skal mere til, hvis du vil bryste dig af at være en digital virksomhed og ikke mindst udnytte dine digitale salgsmuligheder.

Med den hastige udvikling den digitale verden har været igennem de seneste – og specielt det sidste – år, er det ikke nemt at følge med i, hvor langt man er på den digitale rejse i forhold til sine konkurrenter og resten af markedet. Men jeg kan garantere dig så meget, at hvis du har tjekket ‘digitalisering’ af på to do-listen og lænt dig tilbage i chefstolen, så er du allerede blevet overhalet indenom mange gange. At være en digital virksomhed handler nemlig først om fremmest om at forstå, at digitalisering er en proces – ikke et projekt.

Hvorfor skal vi digitaliseres?

Mens nogle tror, at de surfer forrest på den digitale bølge, sidder andre stadig fast i forestillingen om, at det er “nemmere” at gøre, som vi altid har gjort, i stedet for at sætte gang i store digitaliseringsprojekter. Men begge tager fejl. Jeg tør godt sige, at alle virksomheder i Danmark har et stort digitalt udviklingspotentiale lige meget, hvor digitale vi er.

Selvom vi normalt har set Danmark som et af verdens digitale foregangslande, er vi nemlig ved at blive overhalet indenom af nationer, der i meget større grad udnytter de nye muligheder inden for fx AI og BigData. Vil vi fortsat ses som digitale frontløbere, skal vi fortsat dygtiggøre os i at inkorporere teknologien i vores forretning.

Og det er der masser af grund til. Digitalisering skaber nemlig både vækst og velfærd. Faktisk viser undersøgelser fra Erhvervsstyrelsen, at brug af digital teknologi i administration, ressourceplanlægning og salg i danske virksomheder er forbundet med en mulig værditilvækst på hele 22 %. Når digitale værktøjer bruges til at klare det tunge, administrative arbejde, betyder det også, at der frigives ressourcer i organisationen, som i stedet kan bruges på innovation, og dermed kan digitaliseringen altså i sig selv skabe mere effektive organisationer grundet nye teknologi, men den kan også være grobund for nytænkning og innovation.

Men hvor står du så i forhold til digitaliseringen?

Når digitaliseringen er en proces, betyder det, at det ikke er noget, der afsluttes. Det er i stedet noget, du skal udvikle – altid – hvis du vil forblive relevant og beholde din kunder (og skaffe nye, selvfølgelig). Men med alle de digitale muligheder, der findes derude, kan det være noget nær umuligt at finde ud af, hvor man selv står lige nu, og i hvilken retning, man skal udvikle sig.

Vi bruger digitaliseringstrappen, som måske nok er en simplificeret model, men ikke desto mindre din mulighed for at få et overblik over, hvor højt du selv står på trappen og hvilke skridt, du skal tage for at udnytte teknologierne til din fordel og rykke længere op. Og det magiske ved digitaliseringstrappen? Du når aldrig rigtig toppen, for der kommer kontinuerligt nye trin på i takt med, at de digitale muligheder og værktøjer udvikler sig.

Virksomheders digitale transformation og modenhed trin for trin, RegLab.

Find dit trin på digitaliseringstrappen

Digitaliseringstrappen har i dag fem trin. Når du bevæger dig mellem de forskellige trin, får du mulighed for at se, hvor du står, men også om du har udnyttet alle mulighederne på de trin, der er bag dig. Hvis ikke, er lige nu det perfekte tidspunkt til at gå tilbage og se på, hvordan du kan forbedre din digitale indsats.

Trin 1: Digitalisering af interne administrationsprocesser

Vi starter ved det basale. Har du sørget for at digitalisere dine interne afministrationsprocesser såsom bogholderi- og regnskabsprogrammer, intern kommunikation, sagsbehandling osv. via for eksempel et ERP-system? Hvis ikke, er der her en del lavthængende frugter at plukke.

Selvom disse processer i dag er simple, og for de fleste af os intuitivt foregår digitalt, er de også centrale for din digitaliseringsrejse, fordi de ligger til grund for de digitale lag, du kan lægge ovenpå din forretning.

Trin 2: Digitale og automatiserede kerneprocesser

Når du har det basale på plads, handler det om at få digitaliseret og automatiseret dine kerneprocesser. Det handler om den måde, du fremstiller eller frembringer dine produkter eller services på.

Kerneprocesser kan naturligvis se yderst forskellige ud på tværs af brancher, og hvor det hos nogle er produktionen af fysiske produkter, kan det hos andre være salg. Så her handler det også om at undersøge, hvad der egentlig udgør dine kerneprocesser, og hvordan du kan optimere disse via digitale hjælpemidler.

Trin 3: Digitale salgskanaler, kommunikation og rekruttering

Efter de første to trin når vi til digitalisering af salgskanaler, kommunikation og rekruttering. Fandt du i forrige trin ud af, at salg var en del af dine kerneprocesser, flyder disse naturligt mere sammen. På dette trin handler det om at bruge digitale teknologier til at understøtte eller endda udføre forretningens eksterne kommunikation- og salgsprocesser samt at rekruttere nye medarbejdere.

Her taler vi konkret om udvikling af for eksempel webshops, indsamling og analyse af digitale kundedata, brug af sociale medier, marketing automation, B2B-forhandlerplatforme, udnyttelse af digitale samarbejdsværktøjer som Microsoft Teams osv.

Trin 4: Digitale innovationsprocesser

De første tre trin, som vi netop har været igennem, kan vi anse som forholdsvis basale og med lav kompleksitet. De fleste virksomheder er med andre ord i dag nået til i tredje trin på digitaliseringstrappen. Trin 4 og 5 er derimod mere komplekse, og det er her, at mange virksomheder i dag går i stå.

På fjerde trin skal vi digitalisere vores innovationsprocesser med formålet om at udvikle nye produkter eller services – eller at optimere virksomhedens interne processer. Dette trin kan opnås på mange forskellige måder alt efter, hvilken slags virksomhed, du har. Det kan eksempelvis være udnyttelse af digitale kunde- og salgsdata for at blive klogere på og dermed udvikle kunderejsen. Det kan være prototypeudvikling via 3D-modelling eller -print. Eller det kan være anvendelsen af BigData med formålet om at nytænke og arbejde smartere. Kort sagt kan det være enhver måde, hvortil du bruger teknologi til at styrke innovation og udvikling i din forretning.

Trin 5: Digital forretningsmodel

Sidste trin på digitaliseringsrejsen er, at selve din forretningsmodel er helt eller delvist digitaliseret. Her er de færreste i dag, men de, der er, har formået at udvikle nye, digitale produkter eller services – enten i kombination med øvrige, traditionelle produkter eller som erstatning herfor.

Digitalisering af forretningsmodellen skaber øget værdi for både virksomheden og kunderne, men kræver også nye organisationsformer, nye samarbejdsrelationer, nye kompetencer og nye rutiner i virksomheden. Derfor kræver en fuld digitalisering ikke kun, at du har styr på det teknologiske, men en fuldstændig omlægning af din virksomhed. Og derfor er det så svært – også i 2021, hvor vi efterhånden er vant til at omgive os med teknologi 24/7.

Et konkret eksempel på en helt digitaliseret forretningsmodel er boghandlen Saxo.com. De startede som en traditionel, fysisk boghandler, men beskæftiger sig i dag udelukkende med digitalt salg. Det har krævet en ekstrem omlægning af forretningen både i forhold til produkter, processer, ressourcer og kompetencer, men har også skabt stor vækst og nye muligheder for boghandlen.

Er du færdig, når du står på toppen af trappen?

Som jeg allerede røbede indledningsvist, så er det magiske ved digitaliseringstrappen netop det faktum, at du aldrig bliver færdig. Nye trin vil komme til ovenpå de allerede eksisterende, og desuden kommer der kontinuerligt nye og smartere muligheder på de nedre trin i takt med, at feltet udvikler sig.

Derfor skal trappen også i højere grad ses som en, du hele tiden bør bevæge dig op- og nedad for at holde kroppen (eller organisationen) i træning i stedet for blot at stille dig på det øverste trin og nyde udsigten og tanken om, at du er ‘færdig’. For udnytter du ikke de digitale muligheder – herunder også de nye, der kommer til – på alle trinene, vil du simpelthen ikke have energien eller kompetencerne til at følge med opad, når nye trin kommer til.

Når du udnytter mulighederne, vil du til gengæld opleve mere innovation, flere salgsmuligheder og i sidste ende øget vækst.

Vil du høre mere om digitaliseringstrappen, og hvordan du kan udnytte dine digitale salgsmuligheder, er du meget velkommen til mit kommende webinar “Er du klar til fremtidens B2B-salg” d. 25. februar, som  du kan tilmelde dig her.