’Hvis I ikke tæller points, er det bare træning.’ Sådan sagde tidligere elitetennisspiler og daværende CEO i SmithKline Beecham (i dag GlaxoSmithKline), Jan Lesley, om det at evaluere på gruppers og organisationers performance.

Skrevet af Michael Bo Nielsen, selvstændig ledelsesrådgiver og affiliate, BetterMeetings, og Wenche Strømsnes, stifter og leder, BetterMeetings

Princippet kan overføres til møderne. Hvis vi ikke fra tid til anden evaluerer vores møder, altså forholder os til, hvor godt vi i virkeligheden arbejder sammen, er det svært at stille berettigede krav til møderlederskabet og -følgerskabet. Så er det aldrig rigtig alvor.

Du behøver ikke et stort og forkromet set up for at evaluere dine møder. Sæt en hård ramme på f.eks. 10 minutter til sidst på mødet. Bed folk forholde sig til det aktuelle møde og spørg dem om disse tre spørgsmål: 1) På en skala fra 1-10, hvor 10 bedst, hvor godt var dette møde? 2) Hvad fungerede i dette møde? 3) Hvad trak energi ud af mødet? Folk skal skrive deres pointer ned. Bagefter tager i en hurtig runde og konkluderer på det opdukkende mønster (eller mangel på samme).

Vi har set igen og igen, at efter blot et par evalueringer på denne måde, vil teamets samarbejde forandre sig. Til det bedre.

Senere kan I altid gøre det mere sofistikeret.

Efterskrift: vores bud fra de ledergrupper, vi arbejder med, er, at mindre end hver tiende gruppe systematisk evaluerer deres fælles praksis. Ærgerligt. Der skal så lidt til at få meget mere ud af den tid, man alligevel allerede anvender.

Kilde: BetterMeetings