Tallene fra God Arbejdslyst Indeks viser, at lederne har højere arbejdslyst end deres medarbejdere – og at de samtidig er mere tilfredse med livet generelt. Men hvad er det, der driver chefens arbejdslyst?

Artiklen er trykt i God Arbejdslyst Indeks 2017, s. 42-45  

Mere tilfredse med lønnen……

Den nemme forklaring på forskellen kunne være, at lederne tjener mere og derfor oplever større arbejdslyst. Kortlægningen viser da også, at lederne er mere tilfredse med deres løn end medarbejderne. Men sammenhængen mellem arbejdslyst og løntilfredshed er simpelthen ikke stærk nok til at forklare forskellen mellem lederes og medarbejderes arbejdslyst – dette understøttes også af international forskning på området, der har undersøgt sammenhængen mellem jobtilfredshed og løn.

…. Men lige så stressede

Den større arbejdslyst handler heller ikke om, at lederne oplever mindre stress, som påvirker arbejdslysten negativt. Både blandt ledere og medarbejdere har mere end 20 procent oplevet tegn på stress den seneste uge. Læs mere her. 

Medbestemmelse afgørende for arbejdslyst

God Arbejdslyst Indeks viser, at muligheden for medbestemmelse har en enorm betydning for ledernes arbejdslyst. Medbestemmelse er mere end dobbelt så vigtig for lederne som for medarbejderne. Oplevelsen af at have indflydelse på vigtige beslutninger, indflydelse på arbejdsopgaver og muligheden for selv at tilrettelægge sin dag, har således langt større betydning for lederne. Samtidig oplever lederne også at have mere medbestemmelse end den gennemsnitlige medarbejder oplever i Danmark.

Derimod synes forholdet til kollegerne ikke at spille en særlig stor rolle for lederne, mens det har større betydning for den almindelige medarbejder. Læs mere her.

Forskelle på kvinder og mænd

Der er stor forskel på, hvad der driver arbejdslysten blandt kvindelige og mandlige ledere. Medbestemmelse er vigtig, når det kommer til lederne som gruppe – men det at have indflydelse og kunne bestemme er endnu vigtigere for de kvindelige ledere. Faktisk har denne faktor en effekt, der er halvanden gange højere end blandt de mandlige ledere og to en halv gange højere end den gennemsnitlige dansker.

Vigtigheden af medbestemmelse blandt de kvindelige ledere kan skyldes, at kvinder traditionelt har måtte kæmpe hårdere for at opnå indflydelse på arbejdspladserne. Læs mere her.

God arbejdslyst forplanter sig

Troen på, at chefer med god arbejdslyst giver medarbejdere god arbejdslyst, breder sig. Det var netop dét, der fik Iver Tarp til at starte ”Glade Chefer”, der nu har rundet flere hunderede medlemmer i Danmark. Her er tanken, at positivt indstillede ledere skaber glade medarbejdere, som er mere produktive. Derfor er det også relevant at fokusere på chefernes arbejdslyst. ”Glade chefer giver glade medarbejdere – og i sidste ende glade bundlinjer”, siger Iver Tarp, stifter af netværket Glade Chefer.

 Kilde: Krifa trykt i God Arbejdslyst Indeks 2017, s. 42-45