Husk de menige medarbejdere, når Ledelseskommissionen skal sammensættes. Det er dem, der skal leve med lederne, skriver Carl Arne Øberg.

Af Carl Arne Øberg, cand. merc. organisation og ledelse             

Jeg har med interesse fulgt med i Den Offentlige´s enquete om Ledelseskommissionen. Der har været mange indslag om ledelses- og styresystemer og om lederroller og –adfærd i fortiden og fremtiden, og om hvordan ledere bedst udøver fortrinsvis deres bløde magt.

En ting har jeg ikke kunnet finde i enqueten, og det er omtale af ledelses”ofrene”, dem der sørger for at ledernes tanker og især deres adfærd – uanset niveau – omsættes 24/7 til egentlige resultater, inden for pågældende organisations kerneopgaver.

Jeg taler om medarbejderne, som altid uanset arbejdsplads nødvendigvis må/skal være ”i den anden ende” af de livgivende ledelsesrelationer. Ledelse er altid noget mellem to mennesker ad gangen!

God ledelse skabes, når de to parter sammen har fundet ”frekvensen” i deres ledelses-/styringsrelation. Dårlig ledelse opstår, når der enten ikke eksisterer nogen brugbar ledelses-/styringsrelation, eller når der er støj på linjen eller parterne simpelthen sjofler deres fælles – nu porøse – relation.

Det er her at fænomener som stress, urimelighed, mobning og sygdom dannes og vokser og påfører den enkelte organisation og samfundet uhyre mængder af spild af menneskelige ressourcer. Undersøgelser peger på spild af 60-80 mia. om året!!!!

Med ovenstående ledelsesmæssige sammenhænge som udgangspunkt er det mit budskab til dem, der i disse timer former Ledelseskommissionens kommissorium og bemanding, at de gør plads til at måske 25-30 % af pladserne ved kommissionens bord besættes med medarbejdere uden nogen form for formelt ledelsesansvar.

På den måde kan Ledelseskommissionen med større sandsynlighed blive stedet for balancerede, virkelighedstro, indgående og helhedsomfattende drøftelser og valg; og dermed på sigt blive det velforankrede fyrtårn for dynamisk udvikling af mere og bedre ledelses af mennesker i morgendagens Danmark.

Kilde: DenOffentlige

http://www.denoffentlige.dk/node/53682