Siden finanskrisen har HR i mange virksomheder ikke været tilstrækkelig innovativ, men har i en vis udstrækning været fokuseret på de traditionelle, administrative HR-processer og mindre på udvikling.

Skrevet af Jens Halmø, Chefkonsulent hos DI

Nu står vi så midt i en ny krise, der er mindst ligeså alvorlig, og det betyder, HR-kompetencerne er afgørende i forhold til at understøtte ledelsen med at sikre og opretholde en så høj grad af trivsel, tryghed og guidance som muligt. HR skal være klædt på til at løfte disse opgaver.

Ifølge Professor Dave Ulrich er der forskellige faser i en krise, som kalder på forskellige HR-leveranceværktøjer i forhold til den fase, man befinder sig i:

  1. Hjælp
  2. Transition
  3. Ekspertbistand
  4. Forankring af  ”the new normal”

Under corona-krisen er vi nu nået til et sted, hvor vi p.t. bevæger os fra transitionsfasen, der for HR handler om at opbygge troværdighed, være tilgængelig og transparent samt holde fokus på ”the employee experience” til ekspertfasen.

I ekspertfasen skal HR jf. Dave Ulrich derudover arbejde på at skabe tro på fremtiden, redefinere de fremtidige medarbejderkompetencer, finde integrerede løsninger i forhold til den strategiske retning, forbedre og strømline virksomhedens processer og være i stand til at yde ekspertbistand til ledelse og forretning.

HR får således sammen med ledelsen en fremtrædende rolle i håndteringen af forandringer i forhold til at skabe klarhed, ro, tryghed og retning, og det vil være en kerneopgave for HR at forstå forretningens til enhver tid gældende præmisser for at kunne rådgive forretningen i en tid, hvor meget er ”vendt på hovedet”.

Nye tiltag

For at kunne levere ovenstående ydelser og være på forkant med udviklingen, så HR kan være med til at definere nye tiltag, er det nødvendigt at:

  • være innovativ for at kunne tale ind i forretningen
  • være i stand til løbende at supplere de eksisterende HR-processer med nye
  • være bedre til at tilpasse sig udviklingen i et højere tempo
  • agere ”Solution Architects”

HR skal tage ejerskab af værdidiskussionen og fastholde serveretten på centrale områder, der betyder noget for virksomheden i dagligdagen.

Det kræver udvikling og uddannelse. En kompetent og proaktiv HR-funktion tilfører virksomheden værdi og bliver opfattet som en anerkendt sparringspartner, man kan regne med.

HR STYRKER HVERDAGEN

DI Ledelse & Virksomhedsudvikling kan vi tilbyde en stærk HR-kursusportefølje, der kan sikre jeres HR-kompetencer på den lange bane.

Vi udbyder en bred vifte af HR-kurser, hvad enten I har brug for helt basal viden om HR’s kerneopgaver eller ønsker at blive klogere på HR’s rolle som strategisk forretningspartner.

Alle kurser er praktisk orienterede, krydret med relevant teori, men også masser af eksempler fra hverdagen, og det, I lærer på kurserne, kan I bruge direkte, når I kommer tilbage til jeres virksomhed.

Uanset niveau og ønsker, har vi noget for jer.

Klik ind på di.dk/HR eller ring til os på 3377 3377

Kilde: DI