Der er andre veje til effektivisering end fyringsrunder. Ifølge HR-ekspert kan virksomheder med fordel tænke anderledes, når organisationen skal effektiviseres, og det er aarhusianske LaserTryk.dk A/S et godt eksempel på.

Mange organisationer er under lavkonjunkturen blevet beskåret hensynsløst og har samtidig sat medarbejderudvikling og personaletiltag på standby. HR er med andre ord blevet nedprioriteret i virksomhedernes jagt på at forbedre bundlinjen. Men ifølge Jens Holmgren, der er lektor i HR og forandringsledelse hos Aarhus Universitet, kan man sagtens være i front med HR, samtidig med at man jagter effektiviseringer og besparelser. De to ting følges nemlig ofte ad.

Lavkonjunkturen har fået virksomheder til at nedprioritere HR, fordi organisationen har skullet bruge alle kræfter på at drive basisforretningen. Der har med andre ord ikke været overskud til at udvikle forretningen, og slet ikke medarbejderne. Det er en skam, da der ofte kan være rigtig store gevinster at hente med en velsmurt HR-maskine, der sikrer tilfredse, pligtopfyldende og loyale medarbejdere, siger han.

Trykkeri mod trenden

En af de virksomheder, der har brugt en innovativ HR-politik som middel til effektivisering, er den aarhusianske trykkerikoncern LaserTryk.dk, der i sin 17-årige levetid har præsteret konstant vækst og nu har nået en årlig omsætning på flere hundrede millioner kroner. Hos LaserTryk.dk er det eksempelvis muligt for medarbejderne at tage en spontan fridag for egen regning, hvis ikke lysten til at arbejde er der, og det er ifølge Jens Holmgren et klokkeklart eksempel på, at HR sagtens kan kombineres med rationalisering. Anders Grønborg, der er direktør hos LaserTryk.dk, lægger da heller ikke skjul på, at tiltaget er indført for at reducere antallet af sygedage og dermed højne effektiviteten. – En gang imellem kan det være vanskeligt at overskue en mandag morgen, men i og med medarbejderen selv betaler fridagen, belaster de spontane fridage ikke vores bundlinje. Tværtimod, forklarer han.

Trykkerikoncernen gør også meget for at sikre, at medarbejderstaben hele tiden er optimalt tilpasset arbejdsmængden. – Hvis en medarbejder er sygemeldt, og det ikke fører til overarbejde blandt kollegerne i afdelingen, er der som udgangspunkt for mange ansatte. Af samme grund genbesætter vi ikke uden videre stillingen, når en medarbejder stopper hos os, fortæller Anders Grønborg og fortsætter: – Vi måler løbende på alle workflows, fordi det giver os mulighed for at udnytte kapaciteten mest hensigtsmæssigt.

Jens Holmgren mener på den ene side, at man med den slags midler ikke bare udfordrer sine medarbejdere, men også lægger et vist pres på dem. Men på den anden side understreger han, at faste rammer og løbende evaluering også får medarbejderne til at blomstre og levere. – Medarbejdere kan godt lide, når der bliver stillet et mål i udsigt, som man skal forsøge at nå. Når ledelsen samtidig løbende viser interesse i form af evaluering og feedback, skaber det tilfredse medarbejdere, der i sidste ende tjener virksomeden godt, siger han.

Ledere skal være nærværende

Managementbogen 111 tips du vil elske, som er udgivet af ejerlederne bag LaserTryk.dk, vidner om direktionens HR-fokus. I bogen øser koncerncheferne Anders Grønborg og Esben Mols Kabell i stor stil ud af tips om personaleledelse. Ifølge HR-ekspert Jens Holmgren er det vigtigste for en sund og produktiv organisation da netop også, at lederne er nærværende og interesserer sig for medarbejderne.

Især i større virksomheder kan man som medarbejder hurtigt føle sig som et nummer, og det er ikke godt for arbejdsmoralen; men at ansætte flere mellemledere er ikke nødvendigvis svaret på problemet. Naturligvis skal der være en vis sammenhæng mellem antallet af ledere og ”folk på gulvet”, men at have mange ledere hjælper ikke, hvis lederne ikke forstår deres opgave med at involvere sig i medarbejdernes liv, fortæller Jens Holmgren.

Det er hans forventning, at der fremover atter vil komme mere fokus på HR, hvilket for mange virksomheder i sidste ende vil medvirke til at forbedre bundlinjen. – I takt med, at lavkonjunkturen slipper sine kløer i erhvervslivet, vil fokus igen rette sig mod forretningsudvikling. Det ser vi allerede nu tendenser til, siger han.

Især mødekultur har der ifølge Jens Holmgren været for lidt fokus på de seneste år. Også inden for dette felt har de hos LaserTryk.dk tænkt anderledes. Hvis ikke man har en meget gyldig grund til at holde et møde, bliver indkaldelsen skudt ned med det samme. – Jeg har tidligere oplevet at være med til møder, hvor jeg ikke vidste, hvad der blev besluttet. Det er et stort ressourcespild, og ofte kan man klare de fleste beslutninger på en brøkdel af tiden ved at sende mails frem og tilbage, forklarer Anders Grønborg.

Kilde: LaserTryk A/S

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hr-innovation-kan-vaere-alternativ-til-fyringsrunder?publisherId=7932873&releaseId=8970626