Bücherstapel

En ny hotline hjælper virksomheder og borgere med at bruge EfterUddannelse.dk.

Via den nye hotline kan virksomheder og borgere få telefonisk hjælp til at tilmeldemedarbejdere til kurser og til at søge om VEU-godtgørelse.

Den vil være åben i den almindelige arbejdstid, og uden for åbningstiden kan man kontakte hotlinen skriftligt.

Hotlinen er et initiativ i Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.

Den åbner den 1. oktober.

Hotline
Telefonnummer 70 21 21 59

Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-16, torsdag kl. 8-18, og fredag kl. 8-14

Kilde: Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

http://uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Fakta/Nyheder-om-uddannelser-til-voksne/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Voksne/2016/161003-Hotline-til-EfterUddannelse-dk