Distraktioner opstår på møder – og de er gift for mødets kvalitet.

Af Michael Bo Nielsen, selvstændig ledelseskonsulent og Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings

En distraktion kan være kollegaen, der tjekker og besvarer mails; kollegaen, som mentalt er stemplet ud og ikke bidrager overhovedet, eller som med sit larmende kropssprog signalerer, at han/hun spilder sin tid; kollegaen som har gang i et eller andet ikke møderelateret på mobil eller pc; kollegaen, som gentager sig selv i et væk. Fortsæt selv listen!

Alle kan se det. Alle forstyrres.

Men hvis ansvar er det egentlig at gøre noget ved distraktionen?

Mødelederen, som i parentes bemærket har travlt med dagsorden, talerække, opsamling og tidsstyring, vil nogen sige. Andre vil sige, at det må den enkelte selv rode med.

Men i et godt kollegaskab er svaret helt enkelt: Den, der føler sig distraheret, har pligt til at gøre noget ved det!

Sig, hvad du ser, når du ser det. Fortæl, at det forstyrrer dig. Og spørg evt. om kollegaen har brug for en pause til sit tilsyneladende uopsættelige gøremål.

Mødet er ikke mødelederens alene. Det er hele teamets. Godt mødelederskab er entydigt afhængigt af godt mødefølgerskab. Dvs. at deltagerne i mødet i et og alt hjælper mødelederen med den fælles opgave, nemlig at mødet bliver effektivt og energiskabende. Det handler både om at styre sig selv og i lige så høj grad om at bidrage til at holde alle på sporet.

Hvad sker der, hvis du ikke gør det? Tja, så kan du jo bære din berettigede frustration ud af mødet og evt. lufte den foran kaffemaskinen med en tredje kollega. Det kommer der sjældent noget godt ud af.

Det er naivt at tro, at alle teammedlemmer synkront kan have fuldt fokus i f.eks. to timer. Ind i mellem har man brug for ”at hvile ørene”. Men hvis det kommer til at fylde uheldigt, er det uklogt ikke at gøre noget ved det, da det jo er dyre ledelsestimer, der spildes, når fokus bliver forstyrret.

Det gode følgerskab kan aldrig erstatte et godt lederskab. Det er stadigvæk lederens opgave at tage manglende mødeperformance op med den enkelte i 1:1-samtaler. En del af den naturlige forventningsafstemning mellem mødeleder og –deltager er at tale om mødefølgerskabet. Her bør mødeleder væres eksplicit med sin forventning om, at folk reagerer på det, de ser. 

Kilde: BetterMeetings