Den fødte leder findes ikke!

Vi kan alle have mere eller mindre gode forudsætninger for at lede andre mennesker, men den fødte leder findes ikke. Ledelsesdisciplinen er i dag meget kompleks, da de fleste organisationer udfordres af flere og flere forandringer i form af ny teknologi, organisationsændringer, globale organisationer, stadigt stigende krav til effektivitet og resultater mv. Mange medarbejdere føler sig pressede og usikre på, om de kan leve op til kravene, og måske endda usikre på deres job. Usikkerhed og bekymringer skaber stress, og stressede medarbejdere performer ikke. Der skal altså dygtige og kompetente ledere til. Ledere, der har oprigtig interesse i andre mennesker, og ikke mindst ledere, der har forstand på mennesker og baggrunden for deres adfærd. Ledere, der evner at være nærværende, og som har modet til at sætte sig selv i spil.

Mange ledere er bedst til noget andet!

Mange ledere er blevet ledere, fordi de er gode til noget andet. Det vil i praksis sige, at man i mange virksomheder lægger ansvaret for virksomhedens største investering, nemlig lønudgiften, ud til ufaglærte. Selvom alle efterhånden ved, at det kan være risikabelt, belønnes mange dygtige fag specialister stadig med forfremmelse til en lederfunktion. De fleste er stolte og glade for tilliden, og hvem siger nej til en finere titel og mere i løn? Alle parter glemmer, at ledelse er et fag, der kræver særlige kompetencer og en befordrende personlighed. Konklusionen må være, at rigtig mange ledere har brug for uddannelse og ikke mindst masser af træning og sparring.

Ledere skal holdes i form!

Professionelle ledere skal holdes i topform ligesom professionelle sportsudøvere, og underligt nok kommer succesen til dem, der træner mest. Det vil i praksis sige efteruddannelse og løbende træning. Når man har med andre mennesker at gøre, kan det desuden være hensigtsmæssigt med supervision, ligesom eksempelvis for coaches, psykologer og terapeuter.

Her er 10 gode råd til lederudvikling

  1. Lær lederne at lede

Alt for mange ledere gemmer sig bag regneark og tal, som de løbende følger op på. Altså reaktiv adfærd. Mål er vigtige, men de dygtige ledere fokuserer mere på proaktivt at skabe de bedst mulige resultater ud fra de givne forudsætninger. Hvis ikke forudsætningerne er vilkår, arbejder de dygtige ledere også med at ændre forudsætningerne.

  1. Træn ledernes evne til at være nærværende, så medarbejderne føler sig værdsat

De fleste mennesker har udfordringer omkring følelsen af afvisning eller manglende selvværdsfølelse. Det er derfor afgørende, at man som leder er mentalt til stede, når man kommunikerer med sine medarbejdere.

  1. Giv lederne mulighed for professionel sparring og supervision

Som leder er man selv i spil, ligesom det tætte samarbejde med medarbejderne kan være udfordrende. Det er derfor vigtigt at give lederne mulighed for supervision, hvor man kan få sparring og støtte både personligt og fagligt.

  1. Lær lederne, hvordan man skaber motivation, når medarbejderne er forskellige

Selv de dygtigste medarbejder performer dårligt, hvis ikke de trives og føler sig motiveret. Det handler om at forstå, hvordan man giver medarbejderne ild i øjnene frem for ild i bagdelen

  1. Lær lederne, hvordan man leder forandringer

Da mange arbejdsdage er fyldt med større og mindre forandringer, er det nødvendigt for alle ledere at kunne få medarbejderne til at se lyset og hjælpe dem til at finde trygheden i det nye.

  1. Lær lederne at skabe trivsel og forebygge stress

Mange medarbejdere føler sig presset på jobbet, men er også gode til at presse sig selv privat. Alt for mange vil alt for meget, og de skaber sig derfor en tilværelse, som de ikke kan overskue. Det er her vigtigt at finde grænsen i forhold til private forhold, som har stor indvirkning på medarbejdernes generelle trivsel. Det kan her være en god ide at tilbyde medarbejderne fortrolig coaching af en professionel ekstern coach. Dette giver mulighed for større åbenhed, da det foregår frivilligt og i et magtfrit rum.

  1. Lær lederne at rumme alle medarbejdere

En stærk organisation består af forskellige persontyper med forskellige kompetencer, der således kan supplere og udfordre hinanden. Som leder kan det være svært at elske alle, og nogle medarbejdere tåler man, fordi de er dygtige. Det bør man arbejde med, så alle føler sig mødt og rummet, da det ellers er svært at skabe gensidig tillid og respekt.

  1. Lær lederne at udvikle medarbejderne

Når mange ledere grundlæggende har spidskompetencer inden for specifikke fagområder, sker der tit det, at lederne føler sig dygtige, når de demonstrerer talenterne.

  1. Lær lederne at træde et skridt tilbage og at lade medarbejderne shine

En vigtig motivationsfaktor hos mange mennesker handler om at få anerkendelse, når man har haft succes med noget. Det er derfor vigtigt, at lederne parkerer deres ego og lader medarbejderne shine.

  1. Lær lederne at udvise tillid til medarbejderne

Et vigtigt grundlag for god ledelse handler om gensidig tillid. Det er derfor vigtigt, at lederne følger op på den rigtige måde, så medarbejderne ikke opfatter mistillid fra chefen.

 

lars honoreArtiklen er leveret af Lars Hartung Honoré, der bl.a. 
beskæftiger sig med lederudvikling, coaching og foredrag. 
Læs mere om de mange muligheder for samarbejde 
på www.human-upgrade.dk