En ledergruppe eller en afdelingsgruppe på en arbejdsplads er noget særligt. De er nemlig ikke kun sammen om et projekt fra start til slut. De har også overtaget noget fra andre, som skal bevares, og de skal skabe noget sammen, som andre skal kunne drive videre.

Af Wenche Strømsnes, BetterMeetings

Dygtige ledere sørger for, at der er tillid i gruppens møder, og at denne tillid bevares, når der sker skift på holdet.

Du har været nødt til at afskedige et medlem af din gruppe. På næstkommende møde i gruppen opstår en spontan samtale om den afskedigede person. Samtalen er negativ og med fokus på hans svage sider og fejl. 

En tillidsskabende adfærd hos dig, der er mødeleder, kunne se ud på denne måde: 

1. Stop samtalen. Sæt ord på det, der foregår i rummet. Undgå omhyggeligt at tale om personen, men tal om situationen.

2. Vær professionel både overfor det fyrede medlem af gruppen og for gruppen som helhed. Tal om alle, som du ville gøre, hvis de var tilstede. Du er igang med at demonstrere, at alle i gruppen kan have tillid til din måde at lede på. At de ikke risikerer at blive bagtalt men vil opleve en professionel behandling.

En måde kan være at gentage den formelle og aftalte fortælling om afskedigelsen, uddybe med at tale om de svage sider, I som gruppe allerede har arbejdet med, og give anerkendelse for det, han har bidraget med til virksomheden.

3. Demonstrerer gruppens vigtighed. Vær åben for, at det sandsynligvis dækker over noget andet, når nogen taler grimt om andre, der ikke er til stede. Flyt dit fokus på den, der begyndte samtalen. Hvad er hendes reelle behov, usikkerhed, motiv?