Hvordan skabes et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives? Arbejdsmiljøet er afgørende for medarbejdernes trivsel, deres produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Der er klar sammenhæng mellem den sociale kapital, psykologisk tryghed, og hvordan medarbejderne klarer opgaveløsningen på arbejdspladsen. Her får du tre råd, der forbedrer arbejdsmiljøet.

Skrevet af Maja Nørgaard Glad, Kommunikationskonsulent, Lederweb

Arbejdsmiljø dækker, ifølge arbejdstilsynet, over de fysiske, sociale og psykiske rammer, som de ansatte arbejder under på en arbejdsplads. Det kan være alt fra det fysiske arbejdsområde, såsom indeklima og belysning, til relationer og arbejdsbyrde, til vold og psykisk mistrivsel.

Som leder er din opgave at sikre, at både de fysiske, sociale og psykiske rammer gør, at medarbejderne trives på arbejdspladsen. Arbejdspladsen er netop der, hvor både du og medarbejderne tilbringer størstedelen af hverdagen, hvorfor trivsel og godt arbejdsmiljø er et centralt aspekt.

Læs mere