Mestring handler grundlæggende om følelsen af at kunne magte de situationer, vi stilles overfor i livet. At opleve mestring i arbejdslivet betyder at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med ens arbejdsopgaver. Det er netop denne følelse af, at evnerne slår til, der medfører god arbejdslyst.

”Hvor er du dygtig!”

At føle sig kompetent til at løse de opgaver, man møderi sin hverdag, er et grundlæggende menneskeligt behov. Netop derfor er mestring i arbejdslivet væsentlig for arbejdsglæde. Dertil kommer, at det gode liv til dels opnås gennem realiseringen af vores evner og potentiale.

Allerede fra barnsben kan vi opleve glæden ved at blive anerkendt af vores forældre for at gøre noget godt. ”Hvor er du dygtig”, opmuntres den næste generation. Som voksne er anerkendelse af vores evner afgørende for vores arbejdsglæde og et vigtigt element i relationen til vores leder og kollegaer. Men mestring handler om andet end at blive anerkendt – det handler om glæden ved at gøre noget, vi er gode til. Det handler om at opleve en faglig tilfredshed gennem vores arbejde, og det handler om at opleve, at der er en balance mellem vores kompetencer og de opgaver, vi bliver stillet overfor.

Når vi oplever det gode match mellem vores kompetencer og vores opgaver, kan vi opleve det, som man inden for positiv psykologi kalder for flow. Flow begrebet blev introduceret af Mihaly Csikszentmihalyi, der er professor i psykologi ved University of Chicagoog regnes blandt verdens førende forskere inden for positiv psykologi. Flow er en positiv mental tilstand præget af engagement og fordybelse. Her matcher vores færdigheder netop udfordringen, og vi oplever en sådan koncentration, at tidsfornemmelse og selvbevidsthed forsvinder. Især kunstnere og sportsfolk, der er fuldstændig opslugt af at udføre deres værk eller af at præstere, siges at opleve disse øjeblikke ofte. Men vi kan også være heldige at opleve sådanne øjeblikke i vores arbejdsliv – og en sådan oplevelse af mestring viser sig at have en afgørende effekt for vores arbejdsglæde.

God Arbejdslyst Indeks viser, at mestring er en af de vigtigste faktorer, når det kommer til, hvad der skaber glæde på de danske arbejdspladser. Faktisk viser mestring sig at have den næststørste effekt på den samlede arbejdsglæde efter faktoren mening. Løfter vi følelsen af mestring med 10 point, viser faktoranalysen, at det vil have en effekt på 2,2 point på arbejdslysten. Læs mere her

“De bedste øjeblikke i vore liv er ikke passive og afslappende. De bedste øjeblikke indtræffer, når vi frivilligt anvender vores evner til at opnå noget vanskeligt og meningsfyldt”.
Mihaly Csikszentmihalyi, professor i psykologi, University of Chicago.

Mænds læring lider et knæk i 40erne

Tallene fra God Arbejdslyst Indeks 2016 indikerer, at mænd har en U-formet læringskurve i arbejdslivet. I hvert fald ser vi, at oplevelsen af, at kompetencer udvikler sig, er høj, når mænd er mellem 18 og 39 år, men at mænd i fyrrerne til sammenligning i væsentligt mindre grad føler, at de udvikler deres evner. Til gengæld ser vi, at kompetenceudviklingen stiger igen senere i livet. Gruppen af mænd over 60 år rapporterer således næsten ligeså høj kompetenceudvikling som den yngre gruppe.

Vi ønsker at blive endnu bedre

Følelsen af at være dygtig til vores arbejde viser sig samtidig at hænge særligt sammen med de dimensioner af arbejdsglæden, der handler om at se frem til arbejdet, føle sig motiveret og se frem til næste arbejdsdag – og i mindre grad med, om man vurderer arbejdspladsen til at være et godt sted at arbejde. Men mestring handler ikke kun om at gøre det, vi i forvejen er gode til – mestring handler også om lysten til at blive endnu bedre. Det er en god ting, for i det moderne arbejdsliv er der brug for udvikling og tilegnelsen af nye kompetencer. Vi ønsker at blive endnu bedreDet er altså forfejlet at tro, at de fleste medarbejdere ønsker et let og ikke udfordrende job. Forskning tyder snarere på, at medarbejdere har mod på udfordringer, fordi de derigennem får mulighed for at højne deres kompetencer både personligt og fagligt. Vejen til mestring går altså gennem udfordring og udvikling. Mestringens betydning for arbejdsglæde er samtidig forbundet til andre faktorer i God Arbejdslyst Indeks. Mestring udgør nemlig forudsætningen for at opnå tilfredsstillende resultater og derved føle, at man bidrager til virksomhedens meningsfulde mission. Læs mere her
Kilde: Krifa