Der er god økonomi i god arbejdslyst. I dette afsnit stiller vi skarpt på, hvordan produktivitet, bundlinje og trivsel hænger sammen.

Vejen til større produktivitet går gennem større trivsel

Der er i dag flere videnskabelige undersøgelser, der peger på vigtigheden af arbejdslyst, når det kommer til at sikre produktivitet, kreativitet og en god bundlinje.Det understregede det anerkendte erhvervsmagasin Harvard Business Review, der dedikerede et helt nummer til værdien af god arbejdslyst med titlen ”The Value of Happiness. How employee well-being drive profits”. Et omfattende studie fra Aalto University School of Economics og Labour Institute for Economic Research satte nemlig finske produktionsvirksomhed er under lup over en femårig periode for at undersøge sammenhængen mellem medarbejder trivsel og produktivitet. Undersøgelsen viste, at de virksomheder, der havde formået at løfte medarbejdertilfredsheden betydeligt, oplevede en produktivitetsforbedring på 6,6 procent i gennemsnit som direkte følge af den øgede arbejdslyst.

Jo større jobkompleksitet, jo vigtigere er god arbejdslyst

Der er således en gevinst at hente for virksomheder, der arbejder for at have glade medarbejdere – både på arbejdet og uden for arbejdet. Glade medarbejdere er produktive medarbejdere. Det gælder især på det danske arbejdsmarked, hvor mange arbejdspladser indeholder en høj jobkompleksitet, og netop i disse jobs betyder motivation ekstra meget. Læs mere her

Der stilles i dag høje krav til medarbejderne på det danske arbejdsmarked. I den globale konkurrence må danske arbejdspladser have fokus på produktivitet og effektivitet. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at øget produktivitet og effektivitet ikke kun handlerom at fremstille flere møtrikker på kortere tid, der kan sælges til 1 krone stykket. Effektivitet og produktivitet kan også handle om, at vi i stedet udvikler møtrikker, der kan sælges for 100 kroner stykket. Derfor må fokus også være på innovation og kreativitet, og flere videnskabelige studier peger på, at trivsel styrker vores evne til at tænke kreativt og innovativt.

Artiklen er trykt i God Arbejdslyst Indeks 2016, s. 25-27

Kilde: Krifa

https://krifa.dk/godarbejdslyst/viden-og-udgivelser/se-alle-fagartikler/god-arbejdslyst-er-godt-for-bundlinjen