Danskernes arbejdsliv er mere end 8-16. Mange af os engagerer os nemlig også i frivilligt arbejde – og dét kan også have betydning for, hvor glade vi er for vores job, viser God Arbejdslyst Indeks 2017. 

Artiklen er trykt i God Arbejdslyst Indeks 2017, s. 22-27

Når arbejdsdagen er slut, venter mere arbejde for rigtig mange danskere. Et grænseland, hvor vi arbejder – men uden at få løn for det. Vi tager en tørn på fodboldbanen, i genbrugsforretningen eller med raslebøssen uden at få en krone for det – og vi gør det, helt bogstaveligt, med arbejdslyst. Krifas mission er at skabe god arbejdslyst – på alle områder. Derfor er vi også interesserede i at forstå, hvad der skaber arbejdslyst, når det kommer til frivilligt arbejde. Og derfor har vi i dette års God Arbejdslyst Indeks også kastet lys på sammenhængen mellem frivilligt arbejde og god arbejdslyst.

Frivillige har større arbejdslyst

God Arbejdslyst Indeks 2017 viser, at personer, der arbejder frivilligt, har større arbejdslyst og oplever større tilfredshed med de faktorer, der betyder noget for arbejdslysten. De er gladere for deres kolleger, oplever større balance mellem arbejdsliv og fritid, er mere tilbøjelige til at føle, at de mestrer deres opgaver og føler i højere grad, at de skaber resultater på arbejdspladsen – sammenlignet med dem, der ikke arbejder frivilligt. Det er ikke store forskelle, men tendensen går igen på tværs af alle faktorer.

Hønen eller ægget

Det er sandsynligt, at en del af forklaringen på disse sammenhænge er, at folk, der har høj arbejdslyst, oplever mere overskud i hverdagen, og måske derfor er mere tilbøjelige til at deltage i frivilligt arbejde – men der kan også være den omvendte sammenhæng: At frivilligt arbejde påvirker arbejdslysten direkte eller indirekte. Hvis man er glad for sit arbejde, men savner at opleve, at det man laver giver lidt mere mening, kan frivilligt arbejde være et interessant supplement. Studier af frivillighed peger på, at årsagspilen går begge veje. Glade mennesker er mere tilbøjelige til at deltage i frivilligt arbejde, mens frivilligt arbejde samtidig gør mennesker gladere.

Kvinderne lidt foran

I God Arbejdslyst Indeks 2017 svarer knap 32 procent af de adspurgte lønmodtagere, at de AKTUELT laver frivilligt arbejde. Lidt flere kvinder (34 procent) end mænd (30 procent) arbejder frivilligt, men effekten på arbejdslysten er den samme for begge køn. Både mænd og kvinder

Den sociale kontakt og følelse af fælleskab, der karakteriserer livet som frivillig, har man gjort bevidst brug af i Dragør Kommune. Her afslørede en undersøgelse, at omkring en femtedel af borgerne i kommunen følte sig ensomme og ikke trivedes. Det har man forsøgt at imødegå ved blandt andet at iværksætte konkrete initiativer for at få flere til at gå ind i frivilligt arbejde – med stor succes, fortæller borgmester Eik Bidstrup:
”Vi ville gerne gøre op med ensomhed og manglende trivsel, og mente, at frivilligområdet bød på nogle naturlige steder, hvor mennesker kunne møde hinanden og indgå i nogle sociale fællesskaber. Så vi igangsatte en proces, hvor vi gik i dialog med lokale ildsjæle og foreninger om at udvikle en platform, hvor kommunen og foreninger kunne mødes om at involvere flere i frivilligt arbejde,”forklarer han, og fortsætter:

”Vores erfaringer har været, at det frivillige arbejde er en virkelig god måde at skabe større involvering i nogle fællesskaber, hvor man danner meningsfyldte relationer, og der er nogle sunde værdier.”

Læs mere her 

Social kapital skaber trivsel på jobbet

I Dragør har de positive sider ved at bruge frivilligt arbejde til at skabe bedre trivsel for ensomme været så overbevisende, at borgmesteren sagtens kan forestille sig, at de også kan betyde noget for andre aspekter af tilværelsen: ”Det er nærliggende at tænke sig, at de positive effekter af de gode sociale fællesskaber, man bliver en del af som frivillig, også har en afsmittende effekt på andre områder af ens liv og for eksempel kan tilføre noget social kapital til ens arbejdsliv,” siger borgmester Eik Bidstrup. Læs mere her

Læs resten af artiklen her

Kilde: Krifa