Øget digitalisering og automatisering betyder, at rutinepræget arbejde forsvinder. Det kommer til at påvirke arbejdsmiljøet, siger forskere.

Af: Ida Marie Winge

Robotter kan give en hånd med de tunge løft, men de kan også skabe nye udfordringer for arbejdsmiljøet

Nye forretningsmodeller og teknologier rykker ind på de europæiske arbejdspladser og forandrer arbejdsmarkedet med større tempo, end vi har set tidligere.

Når vores arbejdsgange påvirkes, ændrer det også vores arbejdsmiljø og de risici, vi udsætter os selv og hinanden for. Det kan være positivt, for eksempel kan robotter hjælpe os med de tunge løft eller give en hånd, når vi skal håndtere farlige materialer. Men det kan også skabe nye udfordringer og problemer for vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Hastige forandringer

Magasinet Arbejdsmiljø har talt med to forskere og bedt dem tage et kig ind i krystalkuglen og give et bud på, hvordan fremtidens arbejdsmarked og arbejdsmiljø ser ud.

– Det vi ser og vil komme til at se er en automatiseringsbølge, hvor det, der kan automatiseres, bliver automatiseret. Al rutinepræget arbejde, også inden for vidensarbejde, vil blive overtaget af maskiner. Det er bare et spørgsmål om hvornår, siger Jeffrey Saunders, der er direktør på Instituttet for Fremtidsforskning og forsker i fremtidsarbejde og arbejdspladser.

Den samme tendens ser professor på Copenhagen Business School, Torben Pedersen, der til daglig forsker i globalisering og arbejdsmarked.

– Arbejdsmarkedet kommer til at ændre sig markant de næste år på grund af stigende digitalisering og brug af robotter, siger han og forklarer, at det er en udvikling, som kommer til at gå stærkt.

– Den digitale udvikling kommer til at gå endnu stærkere, end vi ser nu, og foregå inden for mange brancher. Det skyldes blandt andet globaliseringen, hvor vi bliver presset af virksomheder og mennesker med kompetencer fra alle steder i verden. Samtidig er mange af teknologierne ved at blive modnet og komme ned i nogle priser, som gør, at de vil kunne blive udnyttet meget mere bredt.

Mindre fysisk arbejdsmiljø

Med øget digitalisering kommer der mindre af det fysisk belastende arbejde. Det vil blive overtaget af maskinerne. I stedet kommer der flere jobs, hvor man skal tænke kreativt og sætte tingene sammen på nye måder, forklarer Torben Pedersen. Det betyder også, at der vil komme mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø og mindre på det fysiske.

– I fremtiden vil der være større fokus på, hvad rammerne er, for at man kan udføre sit arbejde: Er der ordentlig koordinering mellem forskellige medarbejdere, som er afhængige af hinanden? Hvordan er klimaet for samarbejde? Og har man fået mandat fra sin leder til at gøre, hvad man vil?

Begge forskere peger på, at den helt store udfordring kommer til at handle om, hvorvidt vi har de redskaber og kompetencer, der skal til for at løse de opgaver, som udviklingen kræver.

– Arbejdsmiljøet kommer til at handle meget mere om kompetencer og uddannelse. For det bliver afgørende at få det frem, som vi mennesker er dygtigere til end maskinerne, nemlig at være kreative og tænke ud af boksen. Det er det, vi skal have frem i os alle sammen, siger Torben Pedersen.

Kilde: Videncenter for arbejdsmiljø

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2017/februar/21_fremtidens-arbejdsmarked