Danske seniorer bliver tit og ofte opfordret til at blive på arbejdsmarkedet, men ledighed og sygdom tvinger mange til at forlade arbejdsmarkedet før de ønsker det.

En undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd baseret på Ældredatabasen viser, at 29 procent af de adspurgte pensionerede 67-årige på arbejdsrelaterede forhold som årsagen til deres tilbagetrækning. Det skriver A4 Arbejdsliv

Otte procent var blevet sagt op, fire procent følte sig presset af ledelsen til at stoppe, 23 procent havde trukket sig tilbage på grund af dårligt helbred, og 6 procent trak sig for at undgå at få et dårligt helbred.

Undersøgelser peger desuden på, at ledige over 60 år har sværere ved at komme i arbejde end andre aldersgrupper.

Tal fra JobIndsats viser, at fra 50-års-alderen og op falder andelen af ledige, der er i beskæftigelse igen efter 12 måneder.

I aldersgruppen 60-64 år har kun 35,4 procent fundet et job igen efter 12 måneder sammenlignet med et gennemsnit på 52,4 procent for alle aldersgrupper.

Men samtidig mangler mange danske virksomheder arbejdkraft, og der er et uforløst potentiale i at få de mest erfarne personer i arbejde. Til november holder Cabi to arrangementer i henholdsvis Randers og København, hvor forskere og virksomheder deler ud af viden og erfaringer om, hvordan virksomheder kan gøre sig attraktive for seniorerne.

Kilde Cabi, Bedre arbejde til flere