Forskelsbehandlingsloven beskytter dine medarbejdere imod forskelsbehandling, når du ansætter, afskediger, forflytter, forfremmer eller forhandler løn- og arbejdsvilkår med dem.

Skrevet af Gabriel L. K. Martiny, Advokat og partner (H), WTC advokaterne

Udgivet den 22. apr. 2022

Hvornår er der tale om forskelsbehandling?

Forskelsbehandlingsloven forbyder enhver form for direkte eller indirekte forskelsbehandling på arbejdspladsen. Dette indebærer, at en medarbejder ikke må behandles ringere, end andre ville i en tilsvarende situation, på grund af medarbejderens race, hudfarve, religion, politiske anskuelse, seksuelle orientering, alder, handicap, sociale og/eller etniske oprindelse.

Det vil altid være en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om forskelsbehandling. Her vil man blandt andet kigge på om den pågældende ansættelse, afskedigelse, forflyttelse eller lignende er objektivt begrundet i et sagligt formål.

Det er slut med automatisk fratrædelse ved 70 år

Det betyder også, at det ikke længere er muligt at aftale automatisk fratrædelse ved det 70. år (eller senere), da dette strider imod reglerne om forskelsbehandling pga. alder.

Selvom muligheden for automatisk fratrædelse ophørte den 1. januar 2016, støder vi stadig jævnligt på sådanne bestemmelser i ansættelseskontrakter – selvom de er ulovlige.

Hvis du som arbejdsgiver afskediger en medarbejder med henvisning til den ugyldige bestemmelse, vil det være i strid med forskelsbehandlingsloven, og medarbejderen vil være berettiget til en godtgørelse på op til 12 måneders løn.

Så hvis dine medarbejderes ansættelseskontrakter indeholder en bestemmelse om fratrædelse ved 70 år, anbefaler vi, at der udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten, hvoraf det fremgår, at vilkåret om automatisk opsigelse ikke længere er gældende. Dette sikrer, at ansættelseskontrakten opfylder kravene i ansættelsesbevisloven, og du undgår at skulle betale en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Vi gør samtidig opmærksom på, at det fortsat er muligt at aftale automatisk fratrædelse for medarbejdere, der fylder 18 år. Dette kræver, at arbejdspladsen er omfattet af en kollektiv overenskomst, der indeholder særlige regler for unge under 18 år – f.eks. en lavere timeløn.

Kilde: WTC advokaterne