Et videnshæfte og seks konkrete værktøjer til forebyggelse af stress blandt ansatte på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Få inspiration og metoder til arbejdet forebyggende indsatser på jeres arbejdsplads.

’Forebyg stress i fællesskab’ er et videnshæfte og seks konkrete værktøjer til arbejdsmiljøgrupper, som vil sætte gang i forebyggelsen af stress blandt ansatte på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner.

1. Videnshæfte: Forebyg stress i fællesskab

Hæftet giver et overblik over stress og hvordan I kan arbejde systematisk med forebyggelse. Både i forhold til undervisere og i forhold til de øvrige administrative og tekniske faggrupper på uddannelsesstederne. Hæftet indeholder:

2. Seks konkrete værktøjer til forebyggelse af stress

Nogle af værktøjerne er rettet mod hele arbejdspladsen, andre kan bruges i teams og suppleres med den enkelte medarbejders egen indsats i stressforebyggelsen. Alle værktøjerne er tænkt sådan, at arbejdsmiljøgruppen er anker for indsatsen.

Værktøjerne er rettet mod hele uddannelsesområdet. Derfor kan det være nødvendigt for jer at oversætte og tilpasse de enkelte øvelser til jeres konkrete situation.

Læs mere og hent alle de seks værktøjer samt uddelingsark og inspirerende film her.

Materialet ‘Forebyg stress i fællesskab’ er udarbejdet af BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning og Forskning i 2016 som inspiration til de arbejdsmiljøgrupper, som vil iværksætte en stressforebyggende indsats på arbejdspladsen. Materialet kan anvendes både i forhold til undervisere og i forhold til de øvrige administrative og tekniske faggrupper på uddannelsesstederne.

Kilde: BFA – Branche Fælleskab Arbejdsmiljø

http://www.stressfrihverdag.dk/forebyg-stress