Medlemskab

Som medlem i Nextwork får du:

 • 4 netværksmøder om året
 • Gratis adgang til lederportalen Leading Capacity. Artikler og HR-værktøjer må benytte til internt brug.
 • Invitation til 4 HR-webinarer om året arrangeret af DANSK HR. Invitation og adgangslink sendes ud i Nextworks nyhedsmail.
 • Nyhedsmail en gang om ugen, som indholdsmæssigt understøtter fokusområderne for de tre HR-netværksgrupper i Nextwork, HR, Jura og Sparring.
 • Nyheder inden for Nextworks fokusområder HR, jura og sparring på Nextwork.dk
 • Gratis rådgivning:
  • Netværksgrupperne HR og Sparring:
   Gratis HR-rådgivning/dialog over telefonen eller på mail. Få vendt et HR-spørgsmål efter eget behov gennem DANSK HR’s HR-rådgivning.
   Mail: info@danskhr.dk
   Telefon: 86 21 61 11
  • Netværksgruppen Jura: Gratis personalejuridisk rådgivning/dialog over telefon eller mail gennem DANSK HR’s juridiske service:
   Mail: jura@danskhr.dk – dit spørgsmål bliver besvaret på mail eller per telefon inden for 24 timer på hverdage.
   Telefon: 28 97 74 11 – Telefontid man. – fre. kl. 10:00-12:00

Vælg mellem 3 netværksgrupper

HR

Gruppen understøtter personer, der arbejder med HR-processerne lige fra tiltrækning, fastholdelse, organisationsudvikling og til afvikling. Over fire møder mødes gruppens medlemmer til indlæg, der er relevante for HR-personer, workshops og dialogdebat medlemmerne imellem eller med indlægsholderne.
Pris per år: 3000 kr. + moms

Jura

Denne gruppe har et primært fokus på jura i forhold til ansættelsesret og andre juridiske områder i forhold til organisationsudvikling og afvikling. Gruppen har tilknyttet to juridiske eksperter, som henholdsvis er advokat og cand.merc. jur. Møderne bygger på konkrete indlæg og dialoger, som tager udgangspunkt i gruppens medlemsvirksomheder og relevante juridiske problematikker.
Pris per år: 2500 kr. + moms

Sparring

Gruppens hovedfokus er sparring i forhold til de områder gruppens medlemmer har valgt som temaerne til de fire årlige netværksmøder inden for Human Resources og andre relevante arbejdsområder. Til møderne vil der være indlæg fra enten eksterne eller interne personer i forhold til temaerne på møderne. Møderne indeholder også sparringsmuligheder med de øvrige i gruppen for konkrete områder, som medlemmer ønsker at tage op til dialog.  
Pris per år: 2500 kr. + moms

Grupperne holder hver fire møder om året. Netværksmøderne afholdes i medlemsvirksomhederne, og alle grupper er faciliteret af en netværkschef, hvis opgave er at planlægge, indkalde og administrere møderne med det formål at optimere udbyttet for deltagelsen i møderne.

Grupperne indbyrdes har indflydelse på de valgte temaer til møderne, og i flere tilfælde er der udefra kommende indlægsholdere eller interne personer fra gruppen, som oppebærer den efterspurgte HR-viden til et bestemt temamøde.

Kontakt / Bliv medlem

Nextwork v/DANSK HR
Brunbjergvej 10A
8240 Risskov

Tlf. 86 21 61 11
E-mail: info@danskhr.dk