Trivsel og sundhed skal være arbejdsopgaver på lige fod med alle andre opgaver i virksomheden, mener Regitze Siggaard, health manager i Ørsted. For at føre ambitionen ud i livet arbejder hun tæt sammen med arbejds­miljø­afdelingen og har etableret en ambassadør­gruppe af ildsjæle, de såkaldte Ørsted Life Champions, der brænder lige så meget for trivsel og sundhed, som hun gør.

Af Ida Marie Winge

Noget af det første, Regitze Siggaard fortæller, da vi mødes i Ørsteds bygninger i Gentofte, er, hvordan jeg skal forholde mig, hvis brandalarmen går.

I virksomheden, som er født ud af det tidligere DONG Energy, har sikkerhed altid haft høj prioritet, forklarer hun. Det farlige arbejde med gas og olie havde naturligt en massiv bevågenhed, og da virksomheden begyndte at bygge vindmøller og gjorde vind- og biomasse til sin kerneforretning, fulgte sikkerhedskulturen og de stramme procedurer med. Det psykiske arbejdsmiljø og sundhedsfremme har derimod ikke været sat i system og struktur på samme måde.

– Det er ikke, fordi der slet ikke blev gjort noget tidligere. Men det er først inden for de sidste tre-fire år, at vi for alvor er begyndt at tale højt om det psykiske arbejdsmiljø og systematisere det på en måde, så vi fremmer det gode og hjælper der, hvor det er svært, siger hun.

En af de strukturer, der er blevet etableret, er et fast samarbejdsforum. Her mødes arbejdsmiljøafdelingen, som traditionelt set har arbejdet mere med det sikkerhedsmæssige aspekt af arbejdsmiljø, og Regitze Siggaard, som organisatorisk er placeret i HR og beskæftiger sig med det psykiske arbejdsmiljø og sundhed.

– Vi arbejder meget tæt sammen i dag og holder faste møder, hvor vi videns- og erfaringsdeler. Derudover har vi nogle helt konkrete projekter, hvor vi samarbejder og løbende følger op. Vi går meget op i at have en systematik, så vi ikke bare lancerer noget og siger: ’Nåh, det var det. Så kører det nok af sig selv’. Det skal stimuleres, motiveres og holdes i live.

Sundhed som en naturlig del af arbejdet

Ørsted er også i langt højere grad begyndt at benytte data fra for eksempel trivselsmålinger og den fysiske arbejdspladsvurdering for at kunne se, hvad der rører sig hos medarbejderne, og hvad medarbejderne har brug for.

Som health manager arbejder Regitze Siggaard med at fremme sundheden og trivslen hos virksomhedens mere end 6.000 medarbejdere. Ambitionen er, at trivsel og sundhed bliver integreret i medarbejdernes arbejdsdag, så det ikke er noget ekstra, de skal tænke over, men bare noget, de gør.

– Mange har en idé om, at trivsel og sundhed er noget, vi gør efter arbejde. Eller noget, vi kun gør en gang imellem, når der lige kommer en kampagne forbi. Det, at det er integreret, betyder, at vi arbejder med det hver eneste dag. Det er simpelthen en arbejdsopgave, forklarer hun.

Inspiration til at passe på hjernen

Et eksempel på arbejdet med at få trivsel og sundhed ind i arbejdsdagen er tiltaget ’My moments’, som kort fortalt er inspiration til at hjælpe medarbejderne med at passe på hjernen og kunne fokusere bedre. Øvelserne kan for eksempel findes på et skilt ved kopimaskinen, hvor man bliver opfordret til at strække ryggen, så man får mere blod til hjernen, eller som beskeder skrevet på små kort, der kan placeres i adgangskortholderen, der tilskynder en til at gå en tur og kigge på noget grønt eller blåt i 40 sekunder.

– Noget, vi også arbejder på at få som en helt integreret del af arbejdet, er stressforebyggelse, hvor vi opfordrer lederne til at holde mange en til en-samtaler med medarbejderne. Vi kan se, at når lederne jævnligt holder en til en-samtaler, har de bedre mulighed for at hjælpe, hvis en medarbejder har det skidt. Det kan synes banalt. Men i en travl forretning, hvor folk er på distanceledelse, og meget er digitalt og globalt, kræver det, at man giver det ledelsestid, siger hun og fortsætter:

– Et andet mere fysisk eksempel er, at vindteknikerne, som servicerer Ørsteds havvindmøller, hver morgen har fælles opvarmning. Det er ikke noget, de siger nej til. Selvfølgelig skal de ikke deltage, hvis de er skadede, og det er ikke som i militæret, hvor man laver 100 pushups eller står i planken i 10 minutter. Det handler om, at de skal varme muskulaturen op som en integreret del af deres procedure.

Energiske hænder

Regitze Siggaard kom selv til Ørsted i sommeren 2017, og da hun er den eneste health manager i virksomheden, manglede hun nogle, der kunne hjælpe hende i arbejdet med at skabe en sundere arbejdsplads. Noget af det første, hun gjorde, var derfor at starte Ørsted Life Champions, en gruppe af ambassadører, som er placeret helt ude i virksomhedens yderste fingerspidser – både i Danmark og i de andre lande over hele verden, hvor Ørsted arbejder.

– Ambassadørerne er én af mine måder at agere på. Faktor X for at forankre implementering og skabe forandringer er mennesker med energi og hænder, der vil noget. I og med at det jo grundlæggende kun er mig, der arbejder fast med det her felt, så manglede jeg nogle hænder. Der er mange forskellige medarbejdergrupper i Ørsted, som arbejder i forskellige kulturer og lande, og det kan være svært for mig at vide, hvad alle lige præcis har brug for. Hvordan ser man på tingene i vores afdelinger i USA, Taiwan eller England?

– Jeg spurgte derfor bredt ud i virksomheden, om der var nogle, der havde lyst til at gøre noget for at fremme det gode arbejdsklima i deres afdeling eller team. De, der meldte sig, er virkelig driftige og engagerede.

I dag består ambassadørgruppen af 74 medarbejdere, og Regitze Siggaard arbejder på at få hvervet flere. Ambassadørerne hjælper med at få initiativer som ’My moments’ spredt, ligesom de har hjulpet med at få reduceret den tid, man sidder stille foran computeren, ved at implementere forskellige redskaber til at få mere bevægelse ind i arbejdsdagen – eksempelvis kontorcykler og vippebrætter. Derudover melder ambassadørerne selv ind med ideer og behov og sparrer med hinanden om løsninger.

Vindteknikerne i England

En anden måde, Regitze Sigaard ’samlede hænder’ på, var ved at etablere et tæt samarbejde med arbejdsmiljøafdelingen.

– Det er virkelig lykkedes godt. Vi kører for eksempel et stressforebyggelsesprojekt i fællesskab hos vores vindteknikere i England. Når man er vindtekniker, er man ikke sømand, men ofte uddannet elektriker eller har været maskinmester på et kraftværk. Man er derfor ikke vant til at være på havet, ligesom man ikke nødvendigvis er vant til at være væk hjemmefra i lang tid ad gangen. 

– I projektet har vi blandt andet introduceret appen Howdy, som flere nok kender. Appen har et responsteam tilknyttet, så hvis man trives dårligt, kan man få en psykolog i telefonen, man kan tale med. Tanken er, at det kan være et skridt på vejen til at kunne tale om noget af det, der kan være svært. I England er kulturen også mere hardcore maskulin, end den er i Danmark, og det kan gøre det ekstra svært at håndtere, hvis man er ked af det eller belastet.

– Samtidig giver appen lederne et værktøj, idet de får nogle anonyme rapporter, så de kan se, hvordan det går med teamet, og kan tage en snak i teamet og se på, om der for eksempel kan være noget i forhold til fordelingen af opgaver. Det er også noget, vi har trænet lederne i. Vi har ikke bare givet dem appen og sagt: ’Nu kan I bare køre løs’.

Verdensmester i roning

Det gode samarbejde med kolleger og organisation er noget af det, der får Regitze Siggaard til at holde af sit arbejde i Ørsted. 

– Der er ikke tvivl om, at det er et arbejde, der kræver vedholdenhed, men det gør ikke noget, for jeg elsker virkelig at lave noget, der lykkes, sammen med andre, forklarer hun.

Glæden ved at arbejde tæt sammen med andre er noget, hun har haft med sig hele livet. I 1990 vandt hun en guldmedalje for Danmark, da verdensmesterskabet i roning blev afholdt i Australien – og følelsen ved at have et godt team er den samme.

– Når man ror, har man også følelsen af, at vi løfter i flok. Det er absolut en driver, som jeg har lært at tage med mig i mit arbejdsliv, og som jeg bruger hver dag. For eksempel med Ørsted Life Champions, som også er skabt ud fra tanken: ’Jeg kan ikke gøre det alene’ – jeg leder efter nogle, der har energi og synes, det er sjovt, siger hun og fortæller, at nysgerrigheden og oprøret også er vigtige motivationsfaktorer for hende. Både når hun skal vinde et verdensmesterskab i roning og i arbejdet med arbejdsmiljø og sundhedsfremme.

– Da vi vandt, gjorde vi tingene meget anderledes end resten af rodanmark, og derfor var det egentlig også ret interessant, at vi vandt. Så den her fanden­ivoldskhed og ’vi tør godt’ ligger i mig. Det kan give god mening at pirke til normerne og gøre lidt ekstra. Det er også det, vi gør i Ørsted, synes jeg. Forleden skrev en af mine kolleger til mig: ’Regitze, jeg står foran kaffemaskinen på et ben. Jeg ved ikke, hvordan jeg er havnet her – og i øvrigt tak for det, du gør’. Den besked blev jeg glad for.

Topledelsen skal med

– Jeg er stor fortaler for, at man skal være tålmodig og acceptere, at arbejdsmiljø kan være en langsommelig proces. For det er det. Men nogle gange er det også vigtigt at være modig. Der er en tendens til at bygge meget store programmer, og inden vi overhovedet er nået til enden af et eller andet treårigt projekt, gider en tredjedel af medarbejderne ikke mere, og en tredjedel er skiftet ud. Derfor er det også så vigtigt, at vi har topledelsens opbakning, så vi kan træffe hurtigere beslutninger, siger hun og tilføjer, at det i det hele taget er fuldstændig afgørende for hendes arbejde, at sikkerhed og sundhed er en del af Ørsteds overordnede strategi.

– Man kan sætte rigtig mange initiativer i gang, men hvis man ikke har topledelsens bevågenhed og opbakning, kan det nemt blive forbigående størrelser, som er svære at måle og se en reel effekt af. Det betyder virkelig noget, at sikkerhed og sundhed er et strategisk satsningsområde, som Ørsted er stolt af, siger hun. 

Blå bog: Regitze Siggaard

  • Født i 1967
  • Health manager i Ørsted siden 2017
  • Har tidligere blandt andet været forebyggelseschef i Falck Healthcare, vicepræsident i Selskab for Mænds Sundhed og Forum for Mænds Sundhed samt dommer i DR-programmet ’Danmarks Bedste Arbejdsplads’
  • Er medlem af styregruppen i Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon (Københavns Universitet)
  • Forfatter til blandt andet bogen ’Strategisk sundhed på arbejdspladsen’.
  • I 1990 blev hun verdensmester i roning i Australien

Kilde Mit Arbejdsmiljø