Andelen af udsatte unge med dansk oprindelse er stigende, viser en undersøgelse fra Rockwoll Fondens Forskningsenhed.

Den viser bl.a., at i år 2000 var 5,5 procent af unge med dansk oprindelse udsatte – i 2017 er denne andel vokset til 7,1 procent, hvilket svarer til en stigning på 29 procent, skriver Rockwool Fondens Forskningsenhed.

I undersøgelsen er udsatte unge defineret som som personer mellem 25 og 29 år, der ikke har været i arbejde eller under uddannelse to år i træk.

Undersøgelsen sammenligner desuden andelen af udsatte unge med forskellige etniske baggrunde. Der er flest udsatte unge med ikke-vestlig baggrund, men det er gruppen af unge med dansk baggrund, som er vokset mest.

Den viser desuden, at en del af forklaringen er, at de unge danskere taber konkurrencen om stadig færre ufaglærte job til unge med indvandrerbaggrund.

Ifølge Jan Rosen Skaksen, forskningschef for Rockwool Fondens Forskningsenhed, er der behov for at se, hvordan disse unge tidligt kan spottes, så de ikke bliver tabt.

“Der er altså gode grunde til at forsøge tidligt at finde disse unge og igennem en indsats forsøge at sluse dem ind på arbejdsmarkedet,” siger han til Jyllands-Posten

Seniorkonsulent hos Cabi, Jesper Pedersen mener også, at der skal en tidlig indsats til. Og ifølge ham bør erhvervslivet spille en større rolle end i dag.

”En del af løsningen er at bringe erhvervslivet tidligere på banen end det er tilfældet i dag. Hvorfor vente på de unge rammer jobcenteret? Undersøgelser viser, at en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet ruster de unge til livet,” siger Jesper Pedersen.

Jylland-Posten har talt med en flere eksperter og fagfolk, og de taler om en nye grupper af udsatte unge, som har vist sig de seneste år. Det er dels psykisk sårbare, nogle med en række diagnoser og en gruppe, der er opvokset i middelklassefamilier.

“Nu ser vi en stigning i unge fra middelklassefamilier, altså helt almindelige familier. Og de bliver ofte opdaget senere, fordi systemet er indrettet til at spotte de klassiske udsatte unge. Vi har ganske enkelt ikke haft øje for dem,” siger Betina Jacobsen, postdoc på Aalborg Universitet til Jyllands-Posten.

Kilde Cabi, Bedre Arbejde Til Flere