Fremtiden byder på mangel på kvalificeret arbejdskraft. Glem derfor ikke, at ældre og erfarne medarbejdere besidder værdifuld viden for virksomhederne. Det er flere gode argumenter for at passe på det grå guld, men der skal selvfølgelig to til en tango. Her får du både tre tips til at rose erfarne medarbejdere og fem gode råd til at passe på det grå guld.

Af: Chefkonsulent Liv Thøger, Ledelsesudvikling og Produktivitet, DI

HR/LEDELSE: Manglen på faglært arbejdskraft er en af de store udfordringer for samfundsøkonomien. Analyser fra DI Løn og Arbejdsmarkedspolitik viser, at vi vil mangle 44.000 faglærte i 2025. Problemet skyldes bl.a., at færre unge tager en erhvervsfaglig uddannelse. Flere unge skal derfor tilskyndes til at uddanne sig som elektrikere, industriteknikere, værktøjsmagere og faglærte med viden om mekanik, men andre initiativer kan også bidrage til at mindske problemet.

Samtidig med at vi kan forudse, at der bliver mangel på arbejdskraft, så bliver danskerne ældre og ældre. Hvis ikke vi holder medarbejderne længere på arbejdsmarkedet, så stiger de offentlige udgifter til pension og efterløn. Men lige så vigtigt: Hvis folk fastholdes på arbejdsmarkedet på en måde, der tager højde for deres ønsker og behov, kan medarbejderens livskvalitet øges og samtidig forbedre virksomhedernes produktivitet.

En aldersmæssig diversitet på en arbejdsplads er med til at give en god blanding af unge fremadstormende og mere erfarne, rolige kræfter. Der er derfor mange gode argumenter for at udsætte arbejdsstyrkens pensionering.

Brug erfaring aktivt

Mange seniormedarbejdere kæmper stadig med den udbredte fordom, at ældre og erfarne medarbejdere ikke kan eller vil lære nye færdigheder. Men det er en myte, at mennesker bliver dårligere og dårligere til at lære nyt. Kognitive funktioner som opmærksomhed, indlæring, langtidshukommelse og opgaveløsning kan udvikles og vedligeholdes langt op i årene. Forudsætningen er blot, at hovedet bliver brugt hele livet. Forskningen viser nemlig, at hjernen formes efter, hvordan den bruges.

– Ældre medarbejdere er en værdifuld ressource, der kan dele ud af erfaringer og viden. Det er derfor ofte en god ide at sikre, at de ældre medarbejdere fortsat udvikler sig og har lyst til at blive, siger Jens Kristian Jørgensen, fagleder, Ledelsesudvikling og Produktivitet, DI.

Det betyder også, at efteruddannelse ikke skal forbeholdes de unge medarbejdere. Ældre medarbejdere kan også have behov for at videreudvikle deres færdigheder enten i form af kurser, eller ved at få nye arbejdsopgaver der udvikler nye sider hos dem. Men der skal to til en tango. Virksomhederne skal huske de ældre medarbejdere, når de lægger uddannelsesplanerne, og seniorerne skal gribe muligheden, når den tilbydes. Undersøgelser viser, at ældre medarbejderes motivation for at deltage i efteruddannelsen øges, hvis virksomheden har fokus på, hvordan deres erfaring kan bruges aktivt, når de tilrettelægger efteruddannelsen.

MUS-samtaler afdækker behov og ønsker

Men hvad gør virksomhederne i praksis for at holde på de ældre? Først og fremmest gælder det om at erkende, at lønmodtagere er forskellige, både på tværs af aldersgrupper og inden for de enkelte aldersgrupper. Kompetencer, helbred og motivation varierer fra person til person, og ældre kan som andre aldersgrupper befinde sig i helt forskellige sociale og familiemæssige situationer. Seniortilbuddet skal derfor tilpasses den enkelte medarbejder. Eller som Jens Kristian Jørgensen udtrykker det:

– Du skal som leder sætte dig ind i den enkelte seniormedarbejders behov og ønsker. Nogle vil måske gerne gå ned i tid eller sidde med andre opgaver, mens andre gerne vil fortsætte med at arbejde for fuld kraft, siger han.

Seniormedarbejderens fremtidsønsker kan enten diskuteres i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale, eller der kan afholdes særlige seniorsamtaler som supplement til MUS. Dialogen skal startes tidligt, gerne flere år før pensionsalderen nås, så der er den fornødne tid til at finde løsninger, som både tilfredsstiller medarbejderen og virksomheden. DI’s kursus ”MUS med stor effekt” giver inspiration til den gode MUS.

Tre tips til at rose medarbejdere

En dygtig leder husker at rose sine medarbejdere, når de har udført et godt arbejde. Løbende feedback er en af nøglerne til virksomhedens succes. Det virker motiverende på medarbejderne, og giver dem lyst til at gøre en ekstra indsats til gavn for produktiviteten. Sammenhængen mellem ros og motivation gælder ikke kun unge medarbejdere.

– Selvom en medarbejder er garvet, er det stadig vigtigt for den enkelte at blive rost af sin leder, når det er berettiget, siger Jens Kristian Jørgensen.

Lederen skal i den forbindelse huske de tre gode råd for at give ros:
1) Det skal være værd at rose for
2) Lederen, der roser skal vide, hvad vedkommende taler om
3) Og det skal komme fra hjertet og ikke være udtryk for ”pligtros”

Opbyg nye kompetencer i god tid

Rundt omkring på landets arbejdspladser gøres der dagligt en stor indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø. Alligevel er der medarbejdere, som er fysisk nedslidte, når de nærmer sig den generelle pensionsalder. For dem kan det være svært at finde motivationen til at blive nogle år ekstra på arbejdspladsen. Men en tidlig indsats kan måske løse problemet.

– Vær opmærksom på, om du i god tid kan tilbyde medarbejdere med et mere fysisk betonet arbejde at opbygge andre kompetencer. På den måde kan medarbejderen på længere sigt fortsætte i virksomheden i en anden type job, afrunder han.

Her er en samlet oversigt over Jens Kristian Jørgensens fem råd til at passe på det grå guld:

1) Husk, at dine seniormedarbejdere oftest er erfarne og meget kompetente medarbejdere, der vil bruges – ikke skånes

2) Sæt dig ind i den enkelte seniormedarbejders behov og ønsker – nogle vil måske gerne gå ned i tid eller sidde med andre opgaver, mens andre gerne vil fortsætte for fuld kraft.

3) Ældre medarbejdere er en værdifuld ressource og kan dele ud af erfaring og viden. Det er derfor ofte en god ide at sikre, at de ældre medarbejdere fortsat udvikler sig og har lyst til at blive.

4) Husk, at selvom en medarbejder er garvet, er det stadig vigtigt for den enkelte at blive anerkendt af sin leder.

5) Vær opmærksom på om du i god tid kan tilbyde medarbejdere med et mere fysisk betonet arbejde at opbygge andre kompetencer. På den måde kan medarbejderen på længere sigt fortsætte i virksomheden i en anden type job.

Kilde: Dansk industri

http://di.dk/Personale/HR/ledelsesudvikling/Nyheder/Pages/Fem-gode-raad-Pas-paa-det-graa-guld.aspx