Rekordmange lokale lønforhandlinger er endt med, at virksomhederne og deres medarbejdere har aftalt ikke at regulere lønnen, viser nye tal. Det er udtryk for stor ansvarlighed i en svær tid, mener Dansk Industri.

Skrevet af Peter G. H. Madsen, Chefkonsulent hos Dansk Industri

41 procent af de timelønnede vil i år ikke få nogen lønregulering. Det er viser resultaterne af de lokale lønforhandlinger ifølge tal fra Dansk Industri.

Det er ikke sket tidligere, at så stor en andel af de timelønnede er endt med en nulregulering. Sidste gang antallet toppede var under finanskrisen, hvor 29 procent af de timelønnede fik en nulregulering af deres løn.

I Dansk Industri ser man den store andel af nulreguleringer som udtryk for en høj grad af ansvarlighed på det danske arbejdsmarked.

– Virksomhederne står i en svær situationen, hvor omsætning i mange tilfælde er svundet ind til næsten ingenting. Derfor er det fornuftigt, at der på en del arbejdspladser ikke er blevet aftalt lønstigninger i år, siger vicedirektør i DI Steen Nielsen.

“Vi har kæmpet i mange år for at få en god konkurrenceevne. Den skal vi ikke sætte over styr ved at give lønstigninger i en krisetid”

Steen Nielsen, Vicedirektør

Pas på konkurrrenceevnen

Rettes blikket mod de funktionæransatte, der typisk får en månedsløn, finder du, at 21 procent står foran en nulregulering i år. Det er markant flere end sidste år, hvor det blot var én procent, der fik en nulregulering. Antallet af nulreguleringer var dog lidt højere under finanskrisen.

De relativt mange nulreguleringer er vigtige set i forhold til virksomhedernes muligheder for at konkurrere med udlandet, påpeger Steen Nielsen.

Danske eksport står ifølge en analyse gennemført af DI foran et potentielt eksporttab i 2020 på 170 milliarder kroner, svarende til 13 procent af den samlede eksport. Skal de danske virksomheder ikke tabe yderligere eksport og eksportjob, så er det helt afgørende, at danske lønninger ikke stiger mere end i udlandet i den kommende tid.

– Vi har kæmpet i mange år for at få en god konkurrenceevne. Den skal vi ikke sætte over styr ved at give lønstigninger i en krisetid, hvor der overalt i verden kigges meget nøje på, hvilke udgifter virksomhederne har, siger vicedirektør Steen Nielsen.

Før coronakrisen ramte var 845.000 danske arbejdspladser afhængige af eksporten. 80.000 eksportbeskæftigede skønnes foreløbigt ramt af afskedigelser og midlertidige hjemsendelser under coronakrisen. 

Læs DI’s analyse om eksportbeskæftigelsen her.

Kilde: DI