Kommuner og asylcentre kan nu få hurtig bistand til at vurdere flygtninges medbragte uddannelser ved at ringe eller skrive til en hotline i Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tilbuddet skal hjælpe flygtninge hurtigere ud på det danske arbejdsmarked.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har åbnet en hotline, der hjælper med en hurtig indledende vurdering af konkrete uddannelsesbeviser, som flygtninge og familiesammenførte har medbragt fra deres hjemland.

Hotlinen henvender sig primært til integrationsmedarbejdere i kommunerne og medarbejdere i asylcentre. Styrelsen kan blandt andet behandle dokumenter på arabisk uden oversættelse, og svaret sendes på e-mail i løbet af få dage.

Det nye tilbud er indført som led i den integrationsaftale, som regeringen og KL indgik i marts 2016.

Regeringen har en ambition om, at flere flygtninge og familiesammenførte skal i arbejde. Flere af dem har kompetencer med, som kan bruges på det danske arbejdsmarked. Det kan for eksempel være ingeniører. Med den nye hotline kan kommuner og asylcentre hurtigt få oversat flygtninges uddannelsesbaggrund til en dansk kontekst. Det kan være med til at lette integrationen og samtidig hjælpe virksomheder, som mangler arbejdskraft, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Efterspurgte vurderinger

Hotlinen kan også hjælpe med mere generel rådgivning til brug for sagsbehandling og vejledning. Det kan for eksempel være spørgsmål om adgang til autorisationserhverv eller til de almindelige individuelle vurderinger fra styrelsen.

Det nye tilbud supplerer styrelsens individuelle vurderinger, som den enkelte flygtning blandt andet kan bruge som bilag til en jobsøgning.

Stadig flere får vurderet deres uddannelser, især syriske flygtninge. I første halvår 2016 udstedte Styrelsen for Videregående Uddannelser 1.600 almindelige vurderinger. 260 var vurderinger af syriske uddannelseskvalifikationer. Det var samlet 29 procent flere end i samme periode året før.

Hotline for integrationsansvarlige om flygtninges medbragte uddannelse

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2016/fa-hurtig-vurdering-af-flygtninges-uddannelser-gennem-ny-hotline