At flytte i storrum er en forandringsproces, hvor kulturer mødes. Derfor skal der arbejdes intensivt med fjerne skepsis overfor de andre kulturer. Første mål er at skabe accept af hinanden, dernæst respekt – og målet er tillid.

Af journalist Claus Leick, Periskop

Det er ikke nemt at give en enkelt opskrift på, hvordan processen bør være, når flere kulturer skal til at fungere sammen, for eksempel i et storrum.

Tidligere landstræner, direktør Leif Mikkelsen fra Team Copenhagen, vover forsøget og introducerer et forandringsproceshjul.

Fælles tilhørsforhold

Første udfordring er at skabe et fælles tilhør til den nye organisation. Her skal den enkelte have afklaret: Må jeg være med, og vil jeg være med. Målet med denne del af processen er at skabe accept.

Samspil

Anden udfordring er at skabe samspil i den nye organisation. Det er her, der bliver indgået aftaler om, hvordan arbejdet skal foregå, og hvilke krav der skal være til effektivitet mv. Målet med denne del af processen er at skabe respekt.

Samhørighed

Tredje og sidste udfordring er at skabe samhørighed. Det er her, der begynder at opstå synergi, udvikling og arbejdsglæde. Målet er at få skabt tillid.

Leif Mikkelsen gør meget ud af at pointerer, at det kan tage meget lang tid at komme gennem de tre faser – ofte flere år. En forandringsproces planlagt til at vare et par måneder er ikke seriøs og urealistisk, mener han.

Og processen skal være dynamisk og skride fremad. Begynder den først at gå i stå eller måske endda gå baglæns, kan det efterfølgende blive umuligt at nå i mål.

Kilde BFA, Branche Fælleskab Arbejdsmiljø