Strategisk effekt og transfer af læring via digitale læringsplatforme.

Hvert år sendes mange medarbejdere på kurser og efteruddannelse. Det nye er, at der er kommet meget mere fokus på, om der kommer effekt ud af det – og om det står mål med investeringen. Robert Brinkerhoffs studier af brug og effekt af læring på træningsforløb viste, at 15 % ikke anvendte eller ikke prøvede at anvende den nye læring. At 70 % prøvede en lille smule, men havde problemer og hurtigt vendte tilbage til gamle metoder. Og at 15 % anvendte den nye læring og opnåede konkrete og værdifulde resultater for organisationen.

AM3.2-e1468245372436Denne artikel er skrevet af Anne-Mette Rønholt Johansen, 
Founder af WECADEMY ApS. Artiklen er oprindelig bragt i 
magasinet Uddannelse & Udvikling, som er et trykt søster 
medie til LÆRING & HR, og udgives af DANSK HR.

 

Massive investeringer i kurser og efteruddannelse har således ingen eller kun ringe effekt – de er måske nærmest spildt. Heldigvis kan man øge udbyttet. Det handler sjældent om at gøre kurset bedre. Men om at forstærke dialogen ”før” og ”efter” kurset – om hvad man skal lære, hvad man vil bruge det lærte til, og hvordan ens ændrede adfærd kan skabe værdi. Sådanne dialoger kan man have med sin leder eller med sine kolleger i organisationen ”før” og ”efter”. Og dermed har læringsmiljøet rigtig stor betydning for, om der kommer strategisk effekt og nytte ud af kurser og efteruddannelse.

I de kommende år vil vi se læringsområdet forandre sig, også i Danmark. I mange andre lande er de kommet rigtig langt, og der er ingen tvivl om, at det bl.a. skyldes afstande. Afstande imellem virksomhedernes lokationer tvinger dem til at tænke anderledes. Det er viden, vi skal leve af, og videndeling er øverst på agendaen hos virksomheder og organisationer verden over. Der findes flere hundrede forskellige løsninger, der understøtter og optimerer deling af viden.

Magasinet Uddannelse & Udvikling, som denne artikel oprindeligt er udgivet i, er gratis for medlemmer af DANSK HR. Du kan læse mere om et medlemskab af DANSK HR, og de mange muligheder det giver dig, på www.DANSKHR.dk 

Videns tilegnelse og vidensdeling forekommer i dag at være nøglen til succes, og derfor er det nødvendigt for virksomheder at gøre sig klart, hvilken viden der kan give dem konkurrencemæssige fordele. Viden er et væsentligt input i stort set alle virksomhedens aktiviteter. Det gælder såvel indenfor produktion, salg og logistik som indenfor personaleledelse. Anvendes og kombineres viden fra virksomhedens mange forskellige informationskilder, kan det anvendes til at træffe vigtige og effektive forretningsmæssige beslutninger.

At dele viden er at blive bedre til at udnytte den eksisterende viden samt at skabe ny viden til udvikling og innovation. Det handler om at identificere allerede eksisterende og tilgængelig viden for derefter at overføre, anvende og eventuelt lagre denne viden. Derved kan fremtidige aktiviteter udføres hurtigere, bedre og mere forudsigeligt. Denne videregivelse af erfaringer gøres dog lettest, når viden findes i en kodificeret form. Mange virksomheder har værdifuld viden gemt i styringssystemer, kundedatabaser og produktionssystemer.

Med Læring, møder og videndeling via digitale platforme er der meget at vinde for danske virksomheder, hvis de sætter fokus på at digitalisere noget af deres medarbejdertræning og nogle af deres møder. Det vil øge videndelingen, men samtidig reduceres der i omkostningerne på rejser, lokaleleje og forplejning. Øget kvalitet og service, mere innovation og forretningsudvikling er bare nogle af gevinsterne ved at digitalisere. Som sidegevinst kan det også være med til at skabe flow i medarbejdernes trivsel, da tid for de fleste er en knap faktor. Vi slipper for at holde I kø på landevejene, og måske kan vi i stedet for bruge vores tid på andet, herunder vores egen livskvalitet.

Nye muligheder med digitale læringsplatforme

I Danmark oplever jeg, at mange ser digital læring som det næstebedste i forhold til tilstedeværelsesundervisning. Det ligger næsten i ordene: I kurset er man ’til stede’, mens man i det digitale klasserum “ikke er helt ægte’.

Min erfaring er, at det ikke passer. I gennem de seneste tre år har jeg arbejdet med blended learning for danske organisationer og virksomheder.

I et digitalt klasse- eller møderum kommer deltagerne hurtigt tæt på hinanden, fordi strukturen er uformel.

Hvis vi sammenligner med en konference eller et traditionelt træningsforløb, så behøver man ikke vente på en introduktion eller det rette øjeblik for at lære en anden person at kende. Man skriver bare i chatten og får svar med det samme.

På den måde kan videndelingen komme i gang hurtigere, og der opstår hurtigt en meget uformel stemning deltagerne imellem og undervisere og deltagere imellem. En oplevelse af ligeværdighed er en af de vigtige forudsætninger for at kunne etablere et praksisfællesskab, og som sådan fungerer et digitalt klasserum rigtig godt.

I et nyligt digitalt læringsforløb for faglærere faciliteret for Industriens Uddannelser oplevede jeg, at deltagerne hurtig fik bygget et stærkt praksisfællesskab. Gruppen var i et trygt læringsrum, hvor deltagerne i en faciliteret ramme dels kunne chatte om de ting de havde erfaringer med og dels dele viden og få sparring fra andre i samme position.

Som facilitatorer mener jeg, at vi skal holde op med at hierarkisere undervisningsformerne og i stedet kaste os ud i de mange nye muligheder.

Størstedelen af deltageren fremhæver i evalueringen, at det er en god måde at lære og dele viden på, og at det er nemt at komme ind i rummet som deltager. Ingen tvivl om, at brugervenlighed er enormt vigtigt. Hvis det er problemfrit at logge på, er den første barriere allerede overstået. Læringen har været brugbar. Deltagerne fik i løbet af halvanden times session erfaringsudvekslet og delt viden mellem faglærere fra hele landet. De faglærere, som ikke havde mulighed for at deltage, fik efterfølgende tilsendt et link til optagelsen, derved har alle mulighed for at være på samme vidensniveau. Den digitale platform er også med til at støtte kolleganetværket på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Konsulenten Kurt Hansen fra Living Lean, som underviste faglærerne, havde aldrig undervist digitalt, men han kunne hurtigt se en fordel for både kunden og for sin egen virksomhed.

”Helt konkret har det været en stor hjælp at havde en kompetent facilitator, når man skal ud på den digitale scene. Der har således været god dialog og sparring omkring ”undervisnings-mix” imellem præsentation, brug af chatfunktion, gruppearbejde, afstemninger m.m. Udover god planlægnings-sparring har jeg efter hvert webinar givet god feedback og hint til forbedringer – kort sagt, god læring til mig som underviser på webinar,” siger Kurt Hansen.

”Det har desuden været godt med trygge rammer omkring teknikken i webinarer, således at jeg har kunnet fokusere 100 % på at levere undervisningen og ikke samtidig skullet tænke på, om teknikken nu virkede.”

Der er også udfordringer

Hvordan skal man opføre sig i et digitalt rum? Al begyndelse kan være svær. I begyndelsen er det teknikken, der er fokus på. Det er ikke bare en kopi af det, vi er vant til.

Udfordringen kan også være designet. Det skal være lige til at gå til, og tilrettelæggelsen er vigtig.

Det er vigtigt at skabe sammenhæng for deltagerne. Nogle god råd til arbejdspladser, som skal i gang:

  • Afklar strategi og mål
  • Afklar medarbejderens behov, da det er ikke selve læringsplatformen der gør forskellen – det er blot rammen
  • Vær bevidst med tilrettelæggelsen
  • Hvordan bruger vi digitalundervisning på en gode måde
  • Sørg for at infrastrukturen er i orden
  • Sørg for at der er tid til at udvikle undervisningen
  • Afprøv forskellige undervisningsformer
  • Involver deltagerne.

Hvordan får man organisationen med og dele begejstringen?

Hvilke barrierer kan der være i organisationen, og hvordan kan man arbejde med forandring og ændre sit mindset for digital læring.

Vi oplever, der kan være en modstand i motivationen for digitallæring. De fleste virksomheder har arbejdet med E-learning, hvor medarbejderne har siddet alene for at lære. Man sender et link ud til medarbejderne, og så skal medarbejderne ændre deres adfærd.

Læring er lig med forandring. Det handler om at rykke mennesker i adfærd og vidensniveau. Man kan tænke det som en salgsproces, når man skal overbevise målgruppen mod den modstand, der kan være. Det er en ny kultur – en ny kultur for videndeling og læring, som skal tages alvorligt. En agil måde at tilgå ny viden hurtig, effektivt og sjovt på.