Det er skidt for helbredet at føle sig fastlåst i et job, man ikke trives i, viser nyt svensk studie. Der er dog muligheder for at forebygge, at medarbejdere føler sig låst fast.

Af Sarah Kirkemoe Galán

En generel følelse af hjælpeløshed og manglende kontrol hænger sammen med følelsen af at være fastlåst i sit job.

Angsten for at stå uden arbejde kan påvirke os så meget, at vi bliver syge af det, viser både dansk og international forskning. Nu viser et nyt svensk studie, at følelsen af at sidde fast i et job, vi ikke trives i, også kan forværre vores helbred.

Studiet har fulgt mere end 2000 ansatte i forskellige brancher, og de medarbejdere, som ikke havde lyst til at fortsætte i deres nuværende job, men samtidig heller ikke troede, de ville kunne få et andet lignende job, havde det dårligste helbred. Medarbejderne blev fulgt over en 10-årig periode, hvor de flere gange undervejs besvarede spørgsmål om deres situation.

– De medarbejdere, der tidligere havde følt sig fastlåst i deres arbejde, men derefter havde formået at forbedre deres jobsituation, havde fået et tydeligt bedre helbred. De medarbejdere, som fortsat befandt sig i den fastlåste situation, havde det stadig lige dårligt, fortæller en af forskerne bag studiet, Claudia Bernhard Oettel, der er lektor ved Institut for Psykologi på Stockholms Universitet, til magasinet Arbetsliv.

Fastlåsthed og hjælpeløshed hænger sammen

I et opfølgningsstudie har ph.d. studerende Johanna Stengård, også fra Institut for Psykologi ved Stockholms Universitet, undersøgt sammenhængen mellem fastlåsthed i jobbet og en generel følelse af hjælpeløshed. Studiet har fulgt knap 1000 fastansatte medarbejdere over fire år, de personer, der i begyndelsen af studiet svarede, at de oplevede en manglende kontrol over vigtige ting i deres liv, havde større risiko for at føle sig låst fast i det forkerte job fire år senere. Studiet viser samtidig en sammenhæng den modsatte vej: At føle sig fastlåst på jobbet kan til en vis grad medføre en følelse af hjælpeløshed generelt.

Ifølge Johanna Stengård kan følelsen af hjælpeløshed gøre en person passiv i forhold til at tage hånd om sin egen position, både på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet generelt. Det kan medføre, at de reelle muligheder snævres ind for personen.

Indflydelse og udvikling skaber engagement

– Over tid sker der forandringer i virksomheder, og hvis du ikke deltager og selv er med til at påvirke, hvordan du vil have det på jobbet, kan du ende et sted, hvor du ikke ønsker at være. Måske gør du ikke noget for at påvirke dine vilkår og arbejdsopgaver, eller for at sørge for at have de nødvendige jobkvalifikationer gennem videreuddannelse. Og så kan du ende med at føle dig fastlåst, siger hun til magasinet Arbetsliv.

Tidligere forskning har vist, at personer, som oplever at have de nødvendige jobkvalifikationer, er mere produktive og viser større engagement på deres arbejdsplads. Derfor må det også være i arbejdsgivernes interesse at hjælpe medarbejderne med at føle, at de er det rette sted, siger Johanna Stengård:

– Hvis man har en medarbejder, der føler sig fastlåst, kan man som arbejdsgiver hjælpe ved at sørge for, at medarbejderen får roller og opgaver, der passer bedre til personen. Man kan også hjælpe medarbejderen til at udvikle sig gennem eksempelvis kurser og nye opgaver.

Kilde: Videncenter for arbejdsmiljø