Tip #6 Modige mødevaner – skab energi med dine fysiske møder

Skrevet af Michael Bo Nielsen, selvstændig ledelsesrådgiver og affiliate hos BetterMeetings og Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings A/S

Har du nogensinde oplevet i et møde, at én har ordet, mens resten lytter, ser ud som om de lytter eller tjekker mails imens? Og hvor spørgsmål til det fremlagt mest har karakter af at demonstrere, at man stadig er vågen?

Det sker ofte, at dagsordenspunktet “bordet rundt” ender netop sådan. Læs her hvorfor og få et tip til en bedre metode.

Kvaliteten af et møde defineres af kvaliteten af den samtale, der foregår undervejs. Det er veldokumenteret. 

Den, der planlægger mødet, bør derfor tænke på dagsorden som en serie af samtaler, der skal bringe gruppen frem til noget konkret. Inden mødet begynder, skal det være klokkeklart, hvad der skal komme ud af mødet, hvordan samtalerne skal foregå og i hvilken rækkefølge.

“Bordet rundt” er ikke en samtale, og det er meget sjældent, at det bidrager til et møde, der nytter og flytter.

Vi ser flere og flere grupper indføre en rigtig god variant. De beder alle sende et kort skriv om deres status før mødet, og så sendes dette skriv samlet rundt til alle som et bilag til dagsorden. På selve mødet er fokus på det mest afgørende i den enkeltes status og spørgsmål og svar hertil – altså en samtale om det fremsendte.

Man kunne argumentere for, at dette med samtale kun gælder ved drøftelser eller beslutningspunkter, men det er også vigtigt, når der blot skal orienteres om et emne.

Det er kun, hvis der skal foregå en samtale, at et møde er relevant. Hvorfor ellers mødes? Virtuelle opslagstavler, korte mails, taler i større plenum fungerer udmærket til den helt almindelige gensidige orientering.

Hvis det virkelig er afgørende, at alle tager ejerskab for det, der skal orienteres om, er en samtale altid nødvendigt. Vi forstår bedst de ting, vi selv har sat ord på! Det finder du en uddybende artikel om nedenfor. 

Tidligere tip i denne serie:
Modige mødevarer #1: Begynd dit møde med en pause
Modige mødevaner #2: Brug de sidste minutter af mødet til referat
Modige mødevaner #3: Gør en dyd ud af at være konkret
Modige mødevaner #4: Du er også mødeleder mellem møderne
Modige mødevaner #5: Sæt de vanskeligste punkter først på dagsorden

En dagsorden er en serie af samtaler

Kilde: BetterMeetings