DI, DTU og GEMBA Innovation har netop indgået et nyt samarbejde med den amerikanske professor Robert Cooper, der er innovationsmodellernes Einstein. Formålet er at udvikle en ny innovationsmodel til at opnå større succes med innovation i danske virksomheder. I udviklingen indgår et ekspertpanel bestående af Lego, Coloplast, Grundfos, Danfoss og it-virksomheden For-NAV.

Af chefkonsulent Liv Thøger, Ledelsesudvikling og Produktivitet, DI

INNOVATION: – Formålet med projektet er at udvikle en ny innovationsmodel til mellemstore virksomheder. Det gør vi ved at strukturere innovationsprocessen og blandt andet reducere udviklingstiden. Dermed øger vi succesraten for nye produkter, siger Kinga Szabo Christensen, der er chef for enheden Ledelsesudvikling og Produktivitet i DI.

Projektet er støttet med godt to mio. kr. fra Industriens Fond og løber fra september 2016 frem til december 2017. Projektgruppen forventer, at en ny model vil kunne opnå over 20 pct. reducering af udviklingstiden. Hertil kommer over 15 pct. fald i udviklingsomkostninger samt et større overblik og en bedre kvalitet. Modellen bliver således et værktøj til at opnå større succes med virksomhedernes innovationsproces, når der udvikles nye produkter i Danmark.

– For dansk erhvervsliv betyder det, at de erfaringer og den viden, som skabes i projektet kan få stor betydning for virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. Den skærpede globale konkurrence kræver, at vi hele tiden udvikler måden, hvorpå vi arbejder med innovation. På den måde opnår vi hele tiden at tænke innovativt og får eksekveret hurtigt og målrettet ude i virksomhederne, siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

Bygger på Stage-Gate og Agile processer

Målet med projektet er at udvikle en ny innovationsmodel. Den nye model skal kombinere styrkerne fra den klassiske Stage-Gate med klare milepæle og faste beslutningspunkter med hastighed og fleksibilitet, der er kendt fra Agil og Scrum [se forklaring nedenfor].

Professor Robert Coopers Stage-Gate innovationsmodel er en af de mest anvendte modeller for produktudvikling og –innovation i verden. F.eks. anvender mere end 70 pct. af større amerikanske virksomheder Stage-Gate modellen[1]. Også i Danmark er den særdeles udbredt, de fleste større produktionsvirksomheder har en version af Stage-Gate. Så udgangspunktet for projektet er at bruge en anerkendt og anvendt model, men tilpasse den til mellemstore virksomheders behov.

Agil projektledelse er et samlet begreb for flere metoder, der har rødder i IT-projektledelse. Her har de forskellige metoder dokumenteret, at de skaber kortere udviklingstid og større præcision i forhold til kundernes behov. Hemmeligheden ved at arbejde agilt er, at der indbygges en fleksibilitet i udviklingsforløbet ved ikke at definere alle detaljer forud og være åben over for andre perspektiver undervejs.

Under Agil projektledelse findes bl.a. metoden Scrum, hvor virksomheden arbejder i korte, energiske sprint på maksimum fire uger med løbende brugertests samt et krav om synlige og målbare resultater efter hver sprint. Derved kan virksomheder, der arbejder agilt, skabe hurtigere og bedre innovation. Danske Bank har f.eks. haft succes med at anvende Scrum til at udvikle MobilePay med væsentlig kortere udviklingstid end tidligere.

Model bakkes op af stærkt ekspertpanel

Nye erfaringer viser at kombinationen af professor Robert Coopers Stage-Gate og agile projektmetoder som f.eks. Scrum rummer et stort potentiale for at øge succesraten. Det gøres bl.a. ved at sikre en struktureret innovationsproces og ved at reducere udviklingstiden.

– Agile principper og metoder er både i Danmark og internationalt på vej ind i innovation og udvikling af fysiske produkter og services. Det er derfor banebrydende med en ny model, for ingen har hidtil udviklet en fast og velafprøvet model inden for Agil innovation[2], siger Tomas Vedsmand, partner i GEMBA Innovation.

Det er projektgruppens ønske at udvikle en Agil innovationsmodel, som har Stage-Gate modellens veldefinerede faser, gates, værktøjer og metoder. For at opnå de bedste resultater udvikles modellen i samarbejde med et ekspertpanel bestående af Grundfos, Danfoss, Lego, Coloplast og it-virksomheden ForNAV.

Innovationsmodellens forventede indhold:

  • Stage-Gate innovationsproces målrettet mellemstore virksomheder. Der anvendes en enkel Stage-Gate grundmodel med få faser og gates , og der sker en tilpasning af værktøjer og skabeloner (f.eks. idebeskrivelse eller business case), så de er enkle og brugbare for målgruppen. Projektgruppen har adgang til nuværende Stage-Gate ressourcer, herunder visualiseringer, skabeloner, værktøjer, Scorecards etc.
  • Scrum indarbejdes som metode og proces for udviklingsforløb i Stage-Gate modellens faser. Resultatet er en visuel model og beskrivelse af, hvordan et innovationsforløb ser ud i faserne, hvem der bør involveres, hvilke ressourcer der skal afsættes, hvilke resultater kan forventes etc.
  • Anvendelse af andre modeller og metoder: Lean og visuelle metoder som f.eks. Innovation Canvass (inspireret af Business Model Canvass) samt pretotyping (og prototyping) forventes anvendt som metoder, da de anses som særdeles brugbare til målgruppen.

Projektet slutter i december 2017, hvor slutresultatet bliver en ny Agil Stage-Gate innovationsmodel. Den bliver beskrevet og visualiseret i en manual, så den er direkte anvendelig for mellemstore virksomheder i Danmark.

Nedenstående model er en visualisering af den Agil Stage-Gate innovationsmodel, som projektet tager udgangspunkt i. Den er udviklet på baggrund af den nyeste forskning i forbindelse med ansøgningen til Industriens Fond (klik på modellen for at se den i større format).

Fakta om Robert Cooper:

Dr. Robert G. Cooper is the creator of the world-famous Stage-Gate® process, and was named the “World’s Top Innovation Management Scholar” by the prestigious U.S.  Journal of Product Innovation Management and winner of the best seminar leader of the year at Sweden’s Chalmers Institute in Goteborg.

He has combined practical consulting with groundbreaking research for many years. Besides his best-selling books “Winning at New Products” and “Portfolio Management for New Products”, he has published more than 100 articles on R&D and innovation management.

Kilde: Dansk Industri

http://di.dk/Virksomhed/Innovation/innovationforside/nyhederinnovation/Pages/DIs-innovationsteam-udvikler-ny-innovationsmodel-i-samarbejde-med-kendt-amerikansk-professor.aspx