Disruption, samskabelse og onboarding. Mange taler om det, men få ved, hvad det egentlig er. Her får du en kort beskrivelse af nye begreber og tendenser på ledelsesområdet.

Samskabelse

Af Eva Sørensen, professor på RUC 

Samskabelse er, når offentlige aktører går sammen med borgere, foreninger og/eller virksomheder om at igangsætte og udvikle tiltag, der har til formål at skabe offentlig værdi.

Disruption

 Af Tune Hein, ingeniør, forfatter og ledelsesrådgiver

Disruption er en hurtig livstruende ændring for opgaveløsningen eller kerneopgaven. Fx når internetopkobling bliver så billig, at man kan sætte en skraldespand på nettet, så den selv fortæller, når den skal tømmes.

Robusthed

– Af Steen Hildebrandt, professor, Aarhus Universitet, adjungeret professor, CBS Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

Robusthed i den aktuelle ledelsessammenhæng handler om at forsøge at forberede sig på uønskede fremtidige hændelser. Baggrunden er en forestilling om, at der i fremtiden vil forekomme nye typer af uønskede begivenheder som det anses for ønskeligt og hensigtsmæssigt at forberede sig på. Dvs. man gør sig forestillinger om og forberedelser til, at begivenhederne vil indtræffe.

Tværgående ledelse

– Af Annemette Digmann, innovationschef i Region Midtjylland 

Ledelse på tværs af fag, afdelinger og sektorer er en nødvendighed, hvis vi skal leve op til borgernes forventninger om god opgaveløsning. Ledelse på tværs kræver, at man kan se det fælles formål, kan balancere mellem horisontal og vertikal ledelse; kan forstå ‘de andres’ perspektiv og udholde – med mellemrum – at være ude af komfortzonen.

Onboarding

Af Morten T. Højberg, CEO i Moment og Christian Harpelund, CEO i OnboardingGroup  

Onboarding handler om at få den/de nyansatte til at føle sig taget godt imod, så de opnår følelsen af at høre til på den nye arbejdslivplads. Det gælder både praktiske forhold som adgang til computer, skrivebord, etc. men det handler også om ledelse; at sikre, at den nyansatte forstår kultur og regler i organisationen, samt at den nyansatte opnår gode samarbejdsrelationer og et godt netværk. Det kræver, at den nyansatte bliver klædt ordentligt på i forhold til kompetencer så vedkommende bliver i stand til at levere de opstillede mål/resultater og dermed følelsen af at mestre sit job.

Big data

Af Brit Ross Winthereik,  associate Professor, IT Universitetet 

Big data defineres typisk som datamængder, der 1) har enormt mange datapunkter, altså volumen, 2) udveksles med en hidtil ukendt hastighed, 3) kommer fra mange forskellige kilder, har en høj grad af variation, og 4) mobiliserer store håb for skabelse af viden og indsigt.

Kilde: Lederweb