Visse faktorer øger tydeligt risikoen for, at der forekommer mobning blandt medarbejderne på en arbejdsplads, viser svensk forskning. En tjekliste kan være med til at undersøge risikoen for mobning og hjælpe til at forebygge problemet.

Af Sarah Kirkemoe Galán

Manglende støtte fra leder og kollegaer. Lav indflydelse på egne arbejdsopgaver. Modstridende krav i arbejdet. Lav forudsigelighed. Dårligt arbejdsmiljø og dårlig ledelse. Det er nogle af de forhold, der ifølge et forskningsstudie fra det svenske Institut for Miljømedicin ved Karolinska Instituttet øger risikoen for mobning på jobbet. Forskerne bag studiet har fulgt cirka 5.000 medarbejdere fra et universitet og fire industrivirksomheder i en periode på fire år.  I begyndelsen af studiet følte deltagerne sig ikke mobbet, men ved den sidste måling svarede godt fire procent, at de blev udsat for mobning.

– Mobning og chikane er desværre meget aktuelt i dag, det viser ikke mindst #metoo, siger Christina Björklund, der har stået i spidsen for studiet, til det svenske Magasinet Arbetsliv.

Tjekliste giver fingerpeg

På baggrund af studiets resultater har Christina Björklund og hendes kollegaer udarbejdet en tjekliste med spørgsmål, der kan pege i retning af, om der er risiko for mobning på arbejdspladsen. Spørgsmålene er inddelt i syv områder: Krav i arbejdet, indflydelse, lederskab, arbejdsmiljø, roller, social støtte og sygefravær. Inden for hvert område skal spørgsmålene besvares med ja eller nej, og ud fra svarene kan man som arbejdsplads få et fingerpeg om, hvorvidt der er behov for at gøre en indsats for at forebygge mobning.

Ideen med tjeklisten er, at den skal kunne bruges af ledelsesgrupper på arbejdspladser, hvor man har mistanke om, at der kan opstå problemer, og Christina Björklund håber nu på at få mulighed for at evaluere tjeklisten videnskabeligt og afprøve den på forskellige grupper.

Se tjeklisten her

Få mere viden om mobning her og råd til at forebygge det her 

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø